Allt hänger ihop…

Allt hänger ihop...

Det finns ett talesätt som säger att en fjärils vingslag kan orsaka en orkan på andra sidan jorden. Med andra ord skulle man kunna säga att de val vi gör här och nu påverkar andra saker som vi kanske inte kan se just nu.

Vi gör inte alltid rätt men vi har som ambition att vara ett miljömedvetet företag. Det vi framförallt gör är att vi söker kunskap för att öka vår medvetenhet hur allt hänger ihop. Vi försöker att välja bort det som inte är bra för miljön och det kan vara allt ifrån hur och var saker är tillverkade till att vi alltid väljer kaffe som är kravmärkt och Fairtrade.

När vi diskutera miljöfrågor så får vi ofta kommentaren att ” Ja men det hjälper väl inte att jag gör…”. Nej det kanske inte hjälper att en person sopsortera eller inte häller ut kemikalier i avloppet men om vi blir fler som blir medvetna om vad vi själva kan göra så har vi kommit en bra bit på väg.

Så här tänker vi. Hur tänker du?


Våra tjänster