Bergvärmepumpar och köldbärarvätska

Visste du det här...

Dagens ämne handlar om bergvärmepumpar och köldbärarvätska. Genom åren har vi upptäckt att det bland annat är alldeles för låg koncentration på köldbärarvätskan. När en bergvärmepump är installerad och klar är det viktigt att denna information finns med om köldbärarvätskan:

• Typ av vätska

• Koncentration

• Mängd

• Skötselanvisning

Vår rekommendation är att göra löpande kontroller på en bergvärmepump gällande köldbärarvätskan för att undvika problem:

• Rengöring av filter – om kollektorslangarna inte är spolade med rent vatten vid installationen så finns det smutspartiklar som cirkulerar i köldbärarsystemet. Om filtret är igensatt så blir flödet lägre med påföljd att temperaturen blir lägre och då ökar risken för isbildning.

• Inställt frysskydd – kontrollera att det är rätt inställt värde i värmepumpen i förhållandet till köldbärarvätskan.

• Köldbärargivare – kontrollera att givaren ger rätt värde samt att det inte är något kabelbrott och att den sitter fastmonterad. Om givaren visar fel värde så fungerar inte frysskyddet som det ska med påföljd att bergvärmepumpens värmeväxlaren kan frysa sönder.

• Läckage av köldbärarvätska – ta för vana att kontrollera kopplingar och isolering runt köldbärarrören. Om det finns ett expansionskärl i plast gör då en markering så är det lättare att se om köldbärarvätskan sjunker. Om det finns ett expansionskärl i metall är det viktigt att hålla koll på tryckmätaren. OBS! Det är olika giftighetsgrad på olika typer av köldbärarvätskor och de får inte släppas ut i avloppet. Vår rekommendation är att kolla med miljökontoret i er kommun vad det är som gäller.


Våra tjänster