Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Blogg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

28 april 2022

Några tankar om spets- och reservfunktion

I ett värmesystem med värmepump som primär värmekälla behövs det en spets- och reservfunktion i form av antingen fjärrvärme, el- eller oljepanna om det skulle hända något med värmepumpen. Här kommer några saker som är bra att tänka på…

Läs mer
5 april 2022

Vet du om du eldar för kråkorna?

I ett värmesystem finns det olika temperaturgivare som har som uppgift att ge signaler till styrsystemet för värme och varmvatten. Dessa har stor betydelse både för funktion, komfort och för hur mycket energi man förbrukar. Beroende på var givaren sitter så har en givare olika livslängd och därför är det viktigt att ha regelbundna kontroller av temperaturgivare…

Läs mer
22 mars 2022

Värmepumpar och standbyläge

Har man värmepump som värmekälla och använder fjärrvärmen som spets- och reservfunktion är det en del fastighetsägare som enbart kör fjärrvärme på sommaren för att det är billigare. Stänger man av värmepumpen sommartid så är det viktigt att sätta den i standby läge för att inte skada kompressorn…

Läs mer
16 mars 2022

Är det rörigt hos dig också?

Många som har avtal gällande rondering av värmesystem vet inte vad avtalet innebär, vad det är som ska utföras vid besöken och många får ingen återkoppling vad som behöver göras. Här kommer några saker som du kanske har nytta av…

Läs mer
7 mars 2022

Har du koll på de ökade leveranstiderna?

Vi har nu pratat med leverantörer och kollegor om hur leveranstider av produkter till värmesystem ser ut. Bland annat är det en del värmepumpar och cirkulationspumpar som det är upptill sex månader leveranstid på. Den ökade leveranstiden beror både på pandemin och kriget i Ukraina…

Läs mer
28 februari 2022

Det här med ettor och nollor…

Styr- och reglerutrustningar kan innehålla väldigt många inställningar och funktioner. Här kommer några inställningar som är bra att hålla koll på. Har du koll på detta så kommer du långt!

Läs mer
18 februari 2022

Hur undviker man problem på en värmepump?

När en bergvärmepump är installerad så ska det finnas information vilken typ av vätska, koncentration och mängd det är och så ska det finnas en skötselinstruktion. Tyvärr är ett vanligt förekommande fel att det är för låg koncentration på köldbärarvätskan och därför bör man bland annat kontrollera koncentrationen med jämna mellanrum…

Läs mer
7 februari 2022

Vad innebär ett för högt tryck i ett värmesystem?

För några år sedan ringde det en bostadsrättsförening och frågade hur de skulle göra med sitt värmesystem. De hade ett vattenburet värmesystem med elpanna och en ny luft/luft värmepump i varje radhuslägenhet men funderade om de skulle koppla in fjärrvärme…

Läs mer
2 februari 2022

Vet du vad du ska göra om olyckan är framme?

Om köldmedium läcker ut från ett köldmediesystem sker detta som regel i form av gas. Vissa köldmedier luktar endast vid mycket höga koncentrationer och kan därför vara svåra att upptäcka…

Läs mer
28 januari 2022

Hur ofta kontrollerar du temperaturen på varmvattnet?

Genom att ha koll på temperaturen på tappvarmvattnet minskar man risken att bli smittad av legionellabakterien. Sjukdomen är ovanlig men de som drabbas kan få en svår lunginflammation. Här kommer några saker ha hålla koll på gällande rätt temperatur på tappvarmvattnet…

Läs mer

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.