Hur vet man att det är rätt tryck i värmesystemet?

Rätt tryck i värmesystemet

För att du ska få ut värmen i hela huset behöver du ha rätt tryck i värmesystemet. Därför finns det i ett vattenburet värmesystem ett expansionskärl som håller trycket och tar hand om expansionen som blir av det varma vattnet i ett värmesystem.

För att kolla om du har rätt tryck i systemet ska du kolla på manometern som sitter bredvid ditt expansionskärl. I en villa ska trycket vara cirka 0,5- 0,8 Bar och i större fastigheter varierar trycket beroende på storlek på värmesystemet. Är det inte rätt tryck ska du fylla på med vatten. Om du måste fylla på vatten efter ett eller två dygn kan det vara läckage någonstans. Så kolla det först innan du fyller på med vatten igen!

Om säkerhetsventilen för värmesystemet läcker kan det vara fel på expansionskärlet. Oftast är det själva gummiblåsan i expansionskärlet som har gått sönder och då byter man hela kärlet.

Känner du dig osäker – kontakta en servicefirma!


Våra tjänster

Ett räkneexempel på bergvärmepumpar

Ett räkneexempel på bergvärmepumpar

I detta kundexempel gjorde vi en installation av två stycken bergvärmepumpar hos en fastighetsägare och resultatet blev över förväntan. Kunden har två undercentraler som betjänar 2 330 m² respektive 2 200 m² med värme och varmvatten. Genom att beräkna energitäckningsgraden till 100 % i undercentral 2 och installera två stycken varvtalsstyrda Alvin Innova Heat blev skillnaden i energiförbrukning 338 244 kWh på ett år.

Undercentral 1
Kunden har två stycken on/off bergvärmepumpar 60 kW / st och en elpanna på 100 kW.
Total uppvärmd yta är 2 330 m² + varmvatten.
Energitäckningsgraden är beräknat på 54 % från värmepumpar och 46 % från elpanna.
Summa energiförbrukning = 461 030 kWh / år.

Undercentral 2
Kunden har två stycken Alvin Innova Heat 65 kW – varvtalsstyrda 30 – ­75 kW.
Total uppvärmd yta är 2 200 m² + varmvatten.
Energitäckningsgraden är beräknat på 100 % från värmepumpar och 0 % från elpanna.
Summa energiförbrukning = 122 786 kWh / år.

Kundens återbetalningstid för denna installation blev cirka tre år!


Våra tjänster

Har du koll på vattentemperaturen?

Kontroll av vattentemperatur

Vi vill inte skrämma upp någon men genom att ha koll på temperaturen på tappvarmvattnet undviker man att bli smittad av legionellabakterien. Sjukdomen är ovanlig men de som drabbas kan få en svår lunginflammation. Smittan sker vid inandning av så kallade vattenaerosoler. Att dricka vattnet anses inte vara farligt.

Vad kan man då göra för ha koll att man har rätt temperatur på tappvarmvattnet? Här kommer en lista på olika saker man bör titta på:

 1. Stillastående vatten i t.ex. en varmvattenberedare ska temperaturen vara minst 60 grader. Denna temperatur ställer man in i styrsystemet för varmvattnet. I moderna värmepumpar så finns det så kallade legionellakörningar då vattnet hettas upp till mellan 60 och 70 grader.
 2. Vid tappstället ska varmvattnet vara max 55 grader. Det ska inte vara mer för då är det risk att man bränner sig. Lättast att kontrollera detta är att mäta med en vanlig termometer vid tappstället.
 3. Kallvattnet ska vara kallare än 18 grader.
 4. Handdukstorkar, golvvärme och andra värmare har inte tillräckligt hög temperatur på vattnet och bör därför inte kopplas in på rörsystemet för tappvarmvatten. 
 5. I förebyggande syfte kan man se till att ta bort så kallade blindgångare i rörsystemet där det kan finnas stillastående vatten.

Våra tjänster

Hur får man ett fritt flöde i ett värmesystem?

Fritt flöde i värmesystem

Ett vattenburet värmesystem kan jämföras med en människas blodcirkulation. Det behöver vara ett fritt flöde för att det ska fungera och vara så effektivt som möjligt. Vad ska man då tänka på för att vattnet ska flöda obehindrat i ett värmesystem. Här kommer några saker att tänka på:

 1. Smutsfilter för värmesystem – detta filter ska rengöras med jämna mellanrum för att det inte ska bli stopp.
 2. Köldbärarfilter – detta filter är för borrhålen till en bergvärmepump. Har kollektorslangarna inte spolats rena vid installationen så rekommenderar vi att man monterar ett björnfilter för att få bort sand och grus.
 3. Ventiler – det finns ett antal ventiler i systemet som behöver smörjas och motionsköras för att de ska ha en bra funktion.
 4. Värmeväxlaren – se till att kanalerna i växlaren hålls rena från magnetit. Vi rekommenderar att installera en AquaHeatClean tillsammans med ett magnetitfilter för att kanalerna ska hållas rena.
 5. Cirkulationspumpen – det är viktigt att det är rätt hastighet på pumpen för ett optimalt flöde. Det bästa är att byta till en tryckstyrd / varvtalsstyrd pump för att få ett jämnare flöde.

Våra tjänster

Har du koll på vad som hälls ut i avloppet?

Gillar du grodor?

Ja nu undrar du väl vad grodor har med Fastighetsklimat och värmesystem att göra. Egentligen allt eller ingenting för som vi har skrivit om förut så hänger allt ihop och genom att titta sig omkring i naturen ser man hur viktigt samspelet är. När man jobbar med värmesystem är det likadant och därför är det viktigt att titta på helheten när man löser problem i ett värmesystem.

För att knyta ihop grodor och värmesystem skulle man kunna säga att groddjur är en parameter för hur det står till i naturen för de är känsliga för olika typer av miljöpåverkan som t.ex. övergödning och användning av bekämpningsmedel. Därför är det viktigt när man jobbar med vattenburna värmesystem att man inte häller ut t.ex. glykol, kemikalier och köldbärarvätskor i avloppet. I Sverige är alla groddjur fridlysta och de flesta står listade i EU:s art- och habitatsdirektiv som innebär att dessa arter och deras livsmiljöer måste skyddas och bevaras.

Har du koll på vad som hälls ut i avloppet i er verksamhet?


Våra tjänster

Visste du att du kan spara upptill 30 %?

Visste du att radiatortermostater har en livslängd på cirka 10 år?

En radiatortermostat har som uppgift att stänga vattenflödet i radiatorn när temperaturen i rummet är uppnådd. Ett termostat har en livslängd på cirka 10 år och genom att byta dem kan det ge en energibesparing upptill 30 % enligt Energimyndigheten.

En enkel kontroll du kan göra för att se om termostatet fungerar är att vrida på det. Om det går trögt att vrida på den så är känselkroppen i termostatet troligtvis hel. Men det kan även vara så att radiatorventilen har fastnat och därför stänger inte radiatorn av sig.

När du kontrollerar dina radiatortermostater lyssna även efter bubblande ljud. Om du hör bubblande ljud så behöver du lufta för att det ska bli jämn värme över hela radiatorn.


Våra tjänster

Vision – något att hålla i när det blåser

Vision - något att hålla i när det blåser

“En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå.” Wikipedia

Vår vision är att vårt arbete ska vara en del av de strategier som ska leda till att säkerställa vår framtida energiförsörjning. Genom vårt arbete vill vi visa hur vi långsiktigt kan ha resurssnåla värmesystem och därmed minska vårt beroende av fossila bränslen.

När vi höjer blicken och tittar framåt vill vi att driftsäkerhet, energieffektivitet och lång livslängd ska vara de ledord man har när man gör en investering i ett värmesystem. Vad har du för vision?


Våra tjänster

Är du beredd om det blir strömavbrott?

Är du beredd om det blir strömavbrott?

Det kommer rapporter nu och då att vårt elnät blir utsatt för attacker och att vi är dåligt förberedda. Vet du vad du ska göra när det blir ett strömavbrott? Vid kortare strömavbrott, som det oftast är, så behöver man inte göra något men blir det ett längre vad gör man då?

Om det nu skulle bli ett längre strömavbrott så är de här sakerna bra att ha hemma.

 • Vatten i dunkar.
 • Konserver.
 • Spritkök.
 • Ficklampa med extra batterier.

För dig som bor i villa och har värmepump kan detta vara bra att veta om det blir ett strömavbrott när det är minusgrader ute.

 • Stäng av värmepumpen på arbetsbrytaren – har du ingen arbetsbrytare stäng av värmepumpen på elcentralen. Återstarta sen värmepumpen när strömmen är tillbaka. Detta ska du göra för att dagens värmepumpar innehåller känslig elektronik och kan få en strömspik när strömmen kommer tillbaka.
 • Har du en luft/vatten värmepump som har slangar med vatten från värmepumpen in till huset ska du koppla bort slangarna och tömma dem på vatten så att värmepumpen inte fryser sönder. Idag har försäkringsbolagen höga självrisker när det gäller frysning av värmepumpar / värmesystem.
 • Är det minusgrader ute och det blir ett längre strömavbrott så bör man även tömma värmesystemet på vatten. Detta för att rörsystemet i huset inte ska frysa sönder.

OBS! Kontakta din installatör om du är osäker på vad du ska göra så hjälper de dig!


Våra tjänster

Varför har flödet minskat med 25 % på två år?

Flödesmätning av värmeväxlare

Ännu en flödesmätning av en fjärrvärmeväxlare är utförd hos en fastighetsägare. Denna fastighet blev rotad för två år sen och det dimensionerade flödet för värmeväxlaren är 16 000 L/h. Men vid flödesmätningen visades det bara ett flöde på 12 000 L/h. Detta minskade flöde beror på att det med åren bildas smuts och avlagringar, så kallad magnetit, i ett vattenburet värmesystem och denna magnetit sätter igen värmeväxlaren, pumpar och ventiler. Som tur är går detta att åtgärda på enkelt sätt!

När det gäller energiförbrukningen skulle det vara enkelt att säga att förbrukningen ökar med 25 % men riktigt så enkelt är det inte. Det är svårt att säga exakt hur mycket detta minskade flöde innebär rent ekonomiskt. Förbrukningen beror ju också på t.ex. vilken isolering, fönster och vilken typ av verksamhet man har i fastigheten. Men helt klart påverkar detta driftkostnaden och driftsäkerheten!

Vet du hur det ser ut era värmesystem?


Våra tjänster

Vad ska man tänka på med solceller och lagring av solel?

Solceller och lagring av solel

Vårt mål är att producera vår egen el så mycket som möjligt själva för att bli miljövänligare och mindre sårbara. Vi har sen några år tillbaka värmepumpar och solceller installerade och nu tänkte vi ta nästa steg och installera ett batteri för lagring av solel. Problemet är att vi idag har en växelriktare för våra solceller som enligt tillverkaren inte går att koppla ihop med det batteri som de säljer. Detta innebär att vi antingen får köpa en ny växelriktare med batteri eller så får vi köpa ett batteri av ett annat märke. Som vi alla vet så är det inte “bara” att koppla ihop produkter av olika märken på grund av t.ex. olika produkters kommunikationssätt.

Så vårt råd är att man ska tänka större när man planerar för installation av en ny värmekälla. Tänk flera steg framåt så att alla delar kan fungera tillsammans för bästa möjliga funktion och besparing. Dessa steg är vårt förslag hur man tänka framåt.

 1. Värmekälla – t.ex. värmepump eller elpanna. En värmepump tar en del energi och kan ge tillbaka 3-6 gånger. En elpanna har ett förhållande 1:1.
 2. Solceller – väderstreck och skuggning av träd är några saker att tänka på. Vi rekommenderar att alltid installera så kallade optimerare. Installation av dessa innebär att blir det fel på någon av panelerna visas det i displayen samt vid eventuell skuggning på en av panelerna så går bara den panelen ner i effekt.
 3. Solbatteri – välj en leverantör som vet hur man synkar solceller och solbatteri samt ett märke som det kommer finnas uppdateringar på.

Våra tjänster