Allt hänger ihop…

Allt hänger ihop...

Det finns ett talesätt som säger att en fjärils vingslag kan orsaka en orkan på andra sidan jorden. Med andra ord skulle man kunna säga att de val vi gör här och nu påverkar andra saker som vi kanske inte kan se just nu.

Vi gör inte alltid rätt men vi har som ambition att vara ett miljömedvetet företag. Det vi framförallt gör är att vi söker kunskap för att öka vår medvetenhet hur allt hänger ihop. Vi försöker att välja bort det som inte är bra för miljön och det kan vara allt ifrån hur och var saker är tillverkade till att vi alltid väljer kaffe som är kravmärkt och Fairtrade.

När vi diskutera miljöfrågor så får vi ofta kommentaren att ” Ja men det hjälper väl inte att jag gör…”. Nej det kanske inte hjälper att en person sopsortera eller inte häller ut kemikalier i avloppet men om vi blir fler som blir medvetna om vad vi själva kan göra så har vi kommit en bra bit på väg.

Så här tänker vi. Hur tänker du?


Våra tjänster

Vet du hur det ser ut i era värmesystem?

Vet du hur det ser ut i era värmesystem?

Nu har vi varit hos en fastighetsägare och gjort en statuskontroll på en stor fastighetsvärmepump. Det var flera saker som behövdes åtgärdas för att värmesystemet skulle vara driftsäkert och energieffektivt. Här kommer några punkter:

 • Sommargränsen för värmeproduktion var inställd på 24°C och den ändrades till 17°C för att spara energi.
 • Koncentrationen på köldbärarvätskan var bara 22 % / -13,5°C frysskydd. Den bör vara på 30 % för att minska risken för fryshaveri i växlaren för köldbäraren.
 • Det var skrapljud på cirkulationspumpen för både värmesystemet och köldbärare. Tänk på att dessa kan beställningsvara!
 • Det var mer än 10 % mellan faserna på kompressorn. Här gäller det att hålla koll på dessa värden så att de inte stiger för då ökar risken för ett elektriskt kompressorhaveri så kallad burnout. Har kompressorn inte gjort en burnout räcker det med att byta kompressorn annars måste man byta hela värmepumpen. Orsaken till att detta problem kan vara hög hetgastemperatur, dålig cirkulationspump, igensmutsad värmeväxlare.

Det här var några punkter på rapporten som fastighetsägaren fick och som innebar att de kunde åtgärda dessa saker innan ett haveri uppstod. Vet du hur det ser ut i era värmesystem?


Våra tjänster

Hjälp det läcker…

Läckage i radiator

Förra veckan var vi hos en stor bostadsrättsförening i Västerås för att kontrollera en installation av AquaHeatClean som vi hade gjort. Då berättade en av medlemmarna i styrelsen att de haft ett läckage i garaget.

Detta upptäcktes tidigt en lördag morgon, när det var som kallast ute, för att det blev kallt högst upp i några av lägenheterna i fastigheten. De gick ner i undercentralen och upptäckte att trycket i värmesystemet hade sjunkit. Då förstod de att det var läckage någonstans.

De har ett avancerat styr- och reglersystem men det fanns inget larm för detta och det var ren tur att det var folk hemma. Denna gång var läckaget i ett garage men vad hade hänt om läckaget varit i någon av lägenheterna?

Vårt förslag på hur de ska lösa detta är att de ska montera en tryckgivare som de kopplar till styr – och reglersystemet. Det innebär att när trycket sjunker i värmesystemet så går ett larm och felet kan åtgärdas snabbare. Vet du om ni har en larmfunktion för trycket i era värmesystem?

P.S Flödet genom värmeväxlaren hade ökat med 39 %. D.S


Våra tjänster

Har du koll på temperaturgivarna?

Har du koll på temperaturgivarna?

I ett värmesystem finns det olika temperaturgivare som har som uppgift att ge signaler till styrsystemet för värme och varmvatten. Dessa har stor betydelse både för funktion, komfort och för hur mycket energi man förbrukar. Enligt Energimyndigheten kan man spara 5 % av sin årsförbrukning genom att sänka inomhustemperaturen en grad. Det innebär att om man har en förbrukning på 30 000 kWh per år får man en besparing på 1 500:- / år om man betalar 1 krona per kWh. På tio år spara man 15 000:- bara genom att sänka temperaturen en grad. Inte så dumt – eller hur?

Här kommer en lista på några temperaturgivare som finns i ett värmesystem som det är bra att hålla koll på. Det man själv kan göra är att kontrollera att givarna sitter fast ordentligt och att det inte finns några kabelbrott.

 • Utomhusgivare – mäter temperaturen utomhus och skickar signaler till styrsystemet som reglerar framledningstemperaturen ut till radiatorerna efter en bestämd kurva.
 • Inomhusgivare – denna behövs för en mer exakt styrning av rumstemperaturen. T.ex. om man är många personer i rummet eller om man eldar i kamin så regleras framledningstemperaturen.
 • Framledningsgivare – ger signal om vilken temperatur som ska ut till radiatorerna eller till golvvärmen.
 • Returgivare – ser till att det inte kommer tillbaka för varmt vatten till värmekällan.

Våra tjänster

Vill du också förändra världen?

vatten

Vi vill förändra genom att hjälpa våra kunder att få driftsäkra och energieffektiva värmesystem. Hur vill du förändra? Det kanske inte går att vänta på de stora besluten. Var och en behöver kanske göra aktiva val varje dag och välja bort det som inte är bra för miljön. Allt ifrån vilken nappflaska vi ska köpa till våra barn till vad vi kan göra för att minska vår energianvändning. Här är några saker som vi väljer att göra i vår vardag för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

 • Sopsortering och kompostering
 • Solceller och värmepump
 • Närodlat och ekologiskt

Har du några andra tips vad man kan göra varje dag?


Våra tjänster

Energieffektivisering – hur gör man?

Energieffektivisering - hur gör man?

Det pratas mycket om energieffektivisering för att vi ska minska vårt beroende av fossila bränslen. Man kan byta fönster, isolera, byta lampor men alla som har ett hus, fastighetsägare eller villaägare, vet att det är kostnaden för värme och varmvatten som gräver det största hålet i plånboken. Vad kan man då göra? Vi anser att man framförallt ska titta på den befintliga utrustningen man har i värmesystemet och ställa sig frågan om man verkligen behöver byta. Kan man istället göra åtgärder som minskar energiförbrukningen? Detta för att lägga besparingen på “hög” för att göra en bättre investering längre fram.

En sak man kan göra är att se till att styr- och reglerautomatiken för värme och varmvatten fungerar som den ska. I många hus som vi har gjort ett arbete i så har värmekällan, fjärrvärme eller värmepump, haft kvar sina fabriksinställningarna och det är ju inte energieffektivt. Här kommer några saker som man kan göra:

 • Reglerkurva – rätt inställd reglerkurva innebär att man har en temperaturkurva som är rätt inställd.  Är den inställd för Norrland och du bor Mälardalen så skickas det ut varmare vatten än du behöver till radiatorerna med påföljd att du får betala mer.
 • Sommarstopp – att ställa in ett sommarstopp för värmeproduktion är en viktig inställning. Det innebär att värmesystemet stänger av sig vid +18 grader och att cirkulationspumpen för värmesystemet endast motionskörs en gång per dygn.
 • Dag- och nattsänkning – att sänka temperaturen nattetid är omtvistad fråga. Generellt anser vi att det går åt mer energi att sänka temperaturen på natten för att sen höja temperaturen på dagen. Men detta kan skilja sig från hus till hus så därför är detta svar inte hugget i sten.
 • Temperaturgivare – det finns flera olika givare som ger information till styr- och reglerautomatiken vilken temperatur på vattnet som ska skickas ut i värmesystemet. Är dessa trasiga eller inte sitter fast ordentligt kan de ge fel värden och i värsta fall öka energikostnaden. Därför är en årlig kontroll av dessa viktigt.

Våra tjänster

Vill du veta hur det fungerar?

Det finns idag flera sätt att göra rent ett vattenburet värmesystem från magnetit och som du kanske vet är det viktigt så att komponenterna i systemet håller längre. Vi använder oss av vår miljövänliga produkt AquaHeatClean och det är den produkten som nu ska vara med i forskningsprojektet som Örebroporten drar igång nu i början på maj.

Vi får många frågor hur AquaHeatClean fungerar och svaret på det är att det är en elektrisk produkt som rengör vattenburna värmesystem och den går även att montera på köldbärarsystem som innehåller vatten, glykol och bioetanol. Det unika med AquaHeatClean är att den har en inställning i elektroniken som känner av vattnets sammansättning.

När AquaHeatClean är monterad på ett rörsystem skapas ett elektrostatiskt fält som gör att mineralerna i vattnet flockar sig runt de olika metalljonerna som finns i vattnet och det är denna aktivitet som gör att smutsen inte fastnar i systemet.

I samband med denna process frigörs även lite kolsyra som åstadkommer en svag erosion som gör att magnetiten lossnar i värmeväxlare, pumpar, rör och ventiler. Kolsyra är en mycket svag syra som inte kan koncentreras och påverkar därför inte metallen i systemet.

Under denna kontinuerliga rengöringsprocess av ett vattenburet värmesystem så monteras även ett magnetitfilter för att fånga upp den smuts som frigörs.

 Tycker du det låter intressant?

Kontakta oss så bokar vi en tid för en presentation!


Våra tjänster

Är det möjligt att vara självförsörjande på el?

Solceller och bränslecell

Vi har varit på studiebesök hos Hans-Olof Nilsson i Göteborg som producerar sin egen el med hjälp av solceller och bränslecell och på det viset är han helt självförsörjande på el. Detta hus har ett svagströmssystem som all belysningen går på och ett starkströmsystem som driver hushållsmaskiner och en bergvärmepump. Huset har även solfångare som producerar varmvatten under vår, sommar och höst. Det varmvatten som produceras används även till värmesystemet vid behov. Vi ska nu försöka förklara hur det fungerar att producera elen själv – så häng med!

 1. Det börjar med att solcellerna producerar el.
 2. Denna el som produceras går ner i en växelriktare och där omvandlas den från likström till växelström.
 3. Därefter går elen till batteriladdare som sedan laddar ett flertal batterier.
 4. När dessa batterier är fulladdade går elen till en elektrolysör, en apparat som spjälkar vatten till vätgas. Denna vätgas komprimeras sen och lagras i vätgastuber.
 5. När solen inte lyser och solcellerna inte producerar el så används den el som har lagrats i batterierna.
 6. När elen i dessa batterier börja minska så startar bränslecellen, som drivs av vätgasen, och laddar då batterierna med el igen.
 7. För att klara vinterhalvåret när solcellerna producerar begränsat med el har det under sommaren lagrats tillräckligt med vätgas för att driva bränslecellen under vintern.

Som ni förstår är vi helt lyriska över att få vara på studiebesök i detta fantastiska hus. Vi hade många frågor och vi fick många svar av denna enormt kunniga man. Det är så fantastisk att få vara med i utvecklingen av vårt fossilfria samhälle!


Våra tjänster

Bergvärmepumpar och köldbärarvätska

Visste du det här...

Dagens ämne handlar om bergvärmepumpar och köldbärarvätska. Genom åren har vi upptäckt att det bland annat är alldeles för låg koncentration på köldbärarvätskan. När en bergvärmepump är installerad och klar är det viktigt att denna information finns med om köldbärarvätskan:

• Typ av vätska

• Koncentration

• Mängd

• Skötselanvisning

Vår rekommendation är att göra löpande kontroller på en bergvärmepump gällande köldbärarvätskan för att undvika problem:

• Rengöring av filter – om kollektorslangarna inte är spolade med rent vatten vid installationen så finns det smutspartiklar som cirkulerar i köldbärarsystemet. Om filtret är igensatt så blir flödet lägre med påföljd att temperaturen blir lägre och då ökar risken för isbildning.

• Inställt frysskydd – kontrollera att det är rätt inställt värde i värmepumpen i förhållandet till köldbärarvätskan.

• Köldbärargivare – kontrollera att givaren ger rätt värde samt att det inte är något kabelbrott och att den sitter fastmonterad. Om givaren visar fel värde så fungerar inte frysskyddet som det ska med påföljd att bergvärmepumpens värmeväxlaren kan frysa sönder.

• Läckage av köldbärarvätska – ta för vana att kontrollera kopplingar och isolering runt köldbärarrören. Om det finns ett expansionskärl i plast gör då en markering så är det lättare att se om köldbärarvätskan sjunker. Om det finns ett expansionskärl i metall är det viktigt att hålla koll på tryckmätaren. OBS! Det är olika giftighetsgrad på olika typer av köldbärarvätskor och de får inte släppas ut i avloppet. Vår rekommendation är att kolla med miljökontoret i er kommun vad det är som gäller.


Våra tjänster

Hur vet man att det är rätt tryck i värmesystemet?

Rätt tryck i värmesystemet

För att du ska få ut värmen i hela huset behöver du ha rätt tryck i värmesystemet. Därför finns det i ett vattenburet värmesystem ett expansionskärl som håller trycket och tar hand om expansionen som blir av det varma vattnet i ett värmesystem.

För att kolla om du har rätt tryck i systemet ska du kolla på manometern som sitter bredvid ditt expansionskärl. I en villa ska trycket vara cirka 0,5- 0,8 Bar och i större fastigheter varierar trycket beroende på storlek på värmesystemet. Är det inte rätt tryck ska du fylla på med vatten. Om du måste fylla på vatten efter ett eller två dygn kan det vara läckage någonstans. Så kolla det först innan du fyller på med vatten igen!

Om säkerhetsventilen för värmesystemet läcker kan det vara fel på expansionskärlet. Oftast är det själva gummiblåsan i expansionskärlet som har gått sönder och då byter man hela kärlet.

Känner du dig osäker – kontakta en servicefirma!


Våra tjänster