Så här kan en arbetsrapport se ut…

Så här kan en arbetsrapport se ut

Att kontrollera ett värmesystem med jämna mellanrum är viktigt för driftsäkerheten och för att systemet ska vara energieffektivt. Här kommer några punkter från en kontroll av ett flerbostadshus och det är inte ovanligt att hitta såna här fel. I det här fallet var det ren tur att ingen kom till skada!

 1. Cirkulationspumpen för värmesystemet var inte elektriskt jordad. Det innebär att vid elektriskt fel på cirkulationspumpen fanns en risk att radiatorerna i huset blev strömförande. Detta är nu åtgärdat genom byte av cirkulationspump med jordning av pumpen.
 2. Säkerhetsventilen på varmvattenberedaren helt ur funktion. Detta innebär om elpannan inte stänger av vid önskad temperatur utan fortsätter att värma upp vattnet kan varmvattenberedaren exploderar.
 3. Säkerhetsventilen för uppvärmning av varmvatten läcker vatten på grund av fel utlösningstryck. Den gamla var på 1,5 Bar och den nya är på 2,5 Bar.
 4. Kallvattenrör till blandningsventil för varmvatten har två skarvkopplingar och bägge två läckte.
 5. Det är nu elektriskt omkopplat i elcentral för de nya cirkulationspumparna.
 6. Kallvattenventil för hela fastigheten läcker och vid ett eventuellt läckage går det inte att stänga av kallvattnet till hela fastigheten.

Hur ofta går du igenom era värmesystem?


Våra tjänster

  Vad händer vid ett kompressorhaveri?

  Vad händer vid ett kompressorhaveri?

  En kompressor är den del i värmepumpen som skapar värme och för att den ska fungera behövs rätt temperatur på både värmebärare och köldbärare. Om en kompressor inte kan göra sig av med värmen leder det till att oljan i kompressorn börjar att krackelera.

  När oljan krackelerar leder det till att oljan inte smörjer de lager som finns i kompressorn. Det kan även bli sotpartiklar i oljan som innehåller syror som kan fräta på elektriska lindningar i kompressorns elmotor. Då kan det bli ett mekaniskt haveri som innebär att kompressorn måste bytas eller så kan det bli en elektrisk kortslutning en så kallad burnout.

  Har kompressorn gjort en burnout ska det tas ett oljeprov innan man byter kompressorn för att se att om det är syror i oljan. Är det syror i oljan måste oljan bytas och ett burnoutfilter monteras. Efter kompressorbyte låter man det gå x antal dagar för att sedan göra ett nytt oljeprov. Är det fortfarande syror i oljan gör man ett nytt oljebyte. I många fall är det bättre att byta hela värmepumpen.

  För att förhindra ett kompressorhaveri ska du se till värmepumpen kan göra sig av med värmen. Det du kan göra är:

  • Ha rätt inställda temperaturvärden – med andra ord så ska du inte låta värmepumpen gå för hårt.
  • Genom att ha ett rent värmesystem så hjälper det värmepumpen att göra sig av med värmen.
  • Det är viktigt att hålla kolla på cirkulationspumpen så att den är rätt inställd och att den inte har några skrapljud.
  • Genom att hålla koll på faserna i kompressorn är du ett steg före. Det ska vara max 10 % mellan faserna i kompressorn!

  Våra tjänster

   Ett 80/60 system – vad är det?

   Ett 60/80 system - vad är det?

   När vi började använda vattenburna värmesystem med radiatorer eldade vi med ved, kol och koks. För att få ut värmen i hela huset installerades då ett så kallat 80/60 system som innebär att framledningstemperaturen till en radiator är 80°C och returtemperaturen från radiatorn är 60°C. Vi hade svårt att reglera värmen och vi hade endast självcirkulation. Därför behövdes det grova rör och radiatorer för att värmesystemen skulle fungera. 
    
   När vi sedan började byta till oljepannor var vi tvungna att fortsatta med 80/60 system för att en oljepanna kräver höga förbränningstemperaturer. Men för att spara materialkostnad när vi började bygga nya hus installerade vi värmesystem med mindre rördimension och platta radiatorer. Genom att installera oljepannor hade vi fortfarande en hög framledningstemperatur och fick då ut värmen i huset trots mindre rör och radiatorer.
    
   I början på 90-talet kom värmepumparna ut på marknaden och för att dessa skulle fungera och vara energieffektiva började vi bygga om våra värmesystem till 55/45 system och 45/35 system. Men det finns fortfarande 80/60 system med smalare rör och platta radiatorer kvar i en del hus och det man ska tänka på om man har ett sådant system är att välja en värmepump som klarar höga temperaturer. Om värmepumpen inte klarar av att producera höga temperaturer kommer elpatronen att gå in och då blir det inte lika stor besparing. Har du riktigt otur blir det ingen besparing alls!

   Våra tjänster

    Har du kollat dina ventiler?

    Har du kollat dina ventiler?

    I ett värme- och varmvattensystem finns det flera olika ventiler som man bör kontrollera med jämna mellanrum för att man ska ha ett driftsäkert och energieffektivt värmesystem. Här kommer några kontroller som du kan göra själv. Känner du dig osäker – kontakta en servicefirma!

    Reglerventiler värmesystem 

    Funktion: Öppnar respektive stänger flödet för värme och varmvatten. 

    Kontroll: Kontrollera eventuella vattenläckage och smörj spindeln.

    Säkerhetsventiler värme- och varmvattensystem

    Funktion: Vid en hastig tryckhöjning i värme- och varmvattensystem så släpper ventilen ut ett övertryck. Detta är en mycket viktig funktion för att människor eller komponenter i systemet inte ska komma till skada!

    Kontroll: Vrid eller öppna ventilen minst en gång / år så att man ser att det kommer vatten. Obs! Det kan komma mycket vatten vid denna kontroll.

    Är ventilerna bristfälligt motionerade är vår rekommendation att du byter dem för att undvika läckage.

    Om det droppar vatten från säkerhetsventilen för värmesystemet kan expansionskärlet vara trasigt.

    Blandningsventil varmvatten

    Funktion: Reglerar hur varmt vatten som ska komma ur till kranen. Temperaturen ska inte vara över 55 grader för att man inte ska bränna sig vid tappstället.

    Kontroll: Motionera ventilen minst en gång / år. Byt om den sitter helt fast.


    Våra tjänster

     Allt hänger ihop…

     Allt hänger ihop...

     Det finns ett talesätt som säger att en fjärils vingslag kan orsaka en orkan på andra sidan jorden. Med andra ord skulle man kunna säga att de val vi gör här och nu påverkar andra saker som vi kanske inte kan se just nu.

     Vi gör inte alltid rätt men vi har som ambition att vara ett miljömedvetet företag. Det vi framförallt gör är att vi söker kunskap för att öka vår medvetenhet hur allt hänger ihop. Vi försöker att välja bort det som inte är bra för miljön och det kan vara allt ifrån hur och var saker är tillverkade till att vi alltid väljer kaffe som är kravmärkt och Fairtrade.

     När vi diskutera miljöfrågor så får vi ofta kommentaren att ” Ja men det hjälper väl inte att jag gör…”. Nej det kanske inte hjälper att en person sopsortera eller inte häller ut kemikalier i avloppet men om vi blir fler som blir medvetna om vad vi själva kan göra så har vi kommit en bra bit på väg.

     Så här tänker vi. Hur tänker du?


     Våra tjänster

      Vet du hur det ser ut i era värmesystem?

      Vet du hur det ser ut i era värmesystem?

      Nu har vi varit hos en fastighetsägare och gjort en statuskontroll på en stor fastighetsvärmepump. Det var flera saker som behövdes åtgärdas för att värmesystemet skulle vara driftsäkert och energieffektivt. Här kommer några punkter:

      • Sommargränsen för värmeproduktion var inställd på 24°C och den ändrades till 17°C för att spara energi.
      • Koncentrationen på köldbärarvätskan var bara 22 % / -13,5°C frysskydd. Den bör vara på 30 % för att minska risken för fryshaveri i växlaren för köldbäraren.
      • Det var skrapljud på cirkulationspumpen för både värmesystemet och köldbärare. Tänk på att dessa kan beställningsvara!
      • Det var mer än 10 % mellan faserna på kompressorn. Här gäller det att hålla koll på dessa värden så att de inte stiger för då ökar risken för ett elektriskt kompressorhaveri så kallad burnout. Har kompressorn inte gjort en burnout räcker det med att byta kompressorn annars måste man byta hela värmepumpen. Orsaken till att detta problem kan vara hög hetgastemperatur, dålig cirkulationspump, igensmutsad värmeväxlare.

      Det här var några punkter på rapporten som fastighetsägaren fick och som innebar att de kunde åtgärda dessa saker innan ett haveri uppstod. Vet du hur det ser ut i era värmesystem?


      Våra tjänster

       Hjälp det läcker…

       Läckage i radiator

       Förra veckan var vi hos en stor bostadsrättsförening i Västerås för att kontrollera en installation av AquaHeatClean som vi hade gjort. Då berättade en av medlemmarna i styrelsen att de haft ett läckage i garaget.

       Detta upptäcktes tidigt en lördag morgon, när det var som kallast ute, för att det blev kallt högst upp i några av lägenheterna i fastigheten. De gick ner i undercentralen och upptäckte att trycket i värmesystemet hade sjunkit. Då förstod de att det var läckage någonstans.

       De har ett avancerat styr- och reglersystem men det fanns inget larm för detta och det var ren tur att det var folk hemma. Denna gång var läckaget i ett garage men vad hade hänt om läckaget varit i någon av lägenheterna?

       Vårt förslag på hur de ska lösa detta är att de ska montera en tryckgivare som de kopplar till styr – och reglersystemet. Det innebär att när trycket sjunker i värmesystemet så går ett larm och felet kan åtgärdas snabbare. Vet du om ni har en larmfunktion för trycket i era värmesystem?

       P.S Flödet genom värmeväxlaren hade ökat med 39 %. D.S


       Våra tjänster

        Har du koll på temperaturgivarna?

        Har du koll på temperaturgivarna?

        I ett värmesystem finns det olika temperaturgivare som har som uppgift att ge signaler till styrsystemet för värme och varmvatten. Dessa har stor betydelse både för funktion, komfort och för hur mycket energi man förbrukar. Enligt Energimyndigheten kan man spara 5 % av sin årsförbrukning genom att sänka inomhustemperaturen en grad. Det innebär att om man har en förbrukning på 30 000 kWh per år får man en besparing på 1 500:- / år om man betalar 1 krona per kWh. På tio år spara man 15 000:- bara genom att sänka temperaturen en grad. Inte så dumt – eller hur?

        Här kommer en lista på några temperaturgivare som finns i ett värmesystem som det är bra att hålla koll på. Det man själv kan göra är att kontrollera att givarna sitter fast ordentligt och att det inte finns några kabelbrott.

        • Utomhusgivare – mäter temperaturen utomhus och skickar signaler till styrsystemet som reglerar framledningstemperaturen ut till radiatorerna efter en bestämd kurva.
        • Inomhusgivare – denna behövs för en mer exakt styrning av rumstemperaturen. T.ex. om man är många personer i rummet eller om man eldar i kamin så regleras framledningstemperaturen.
        • Framledningsgivare – ger signal om vilken temperatur som ska ut till radiatorerna eller till golvvärmen.
        • Returgivare – ser till att det inte kommer tillbaka för varmt vatten till värmekällan.

        Våra tjänster

         Vill du också förändra världen?

         vatten

         Vi vill förändra genom att hjälpa våra kunder att få driftsäkra och energieffektiva värmesystem. Hur vill du förändra? Det kanske inte går att vänta på de stora besluten. Var och en behöver kanske göra aktiva val varje dag och välja bort det som inte är bra för miljön. Allt ifrån vilken nappflaska vi ska köpa till våra barn till vad vi kan göra för att minska vår energianvändning. Här är några saker som vi väljer att göra i vår vardag för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

         • Sopsortering och kompostering
         • Solceller och värmepump
         • Närodlat och ekologiskt

         Har du några andra tips vad man kan göra varje dag?


         Våra tjänster

          Energieffektivisering – hur gör man?

          Energieffektivisering - hur gör man?

          Det pratas mycket om energieffektivisering för att vi ska minska vårt beroende av fossila bränslen. Man kan byta fönster, isolera, byta lampor men alla som har ett hus, fastighetsägare eller villaägare, vet att det är kostnaden för värme och varmvatten som gräver det största hålet i plånboken. Vad kan man då göra? Vi anser att man framförallt ska titta på den befintliga utrustningen man har i värmesystemet och ställa sig frågan om man verkligen behöver byta. Kan man istället göra åtgärder som minskar energiförbrukningen? Detta för att lägga besparingen på “hög” för att göra en bättre investering längre fram.

          En sak man kan göra är att se till att styr- och reglerautomatiken för värme och varmvatten fungerar som den ska. I många hus som vi har gjort ett arbete i så har värmekällan, fjärrvärme eller värmepump, haft kvar sina fabriksinställningarna och det är ju inte energieffektivt. Här kommer några saker som man kan göra:

          • Reglerkurva – rätt inställd reglerkurva innebär att man har en temperaturkurva som är rätt inställd.  Är den inställd för Norrland och du bor Mälardalen så skickas det ut varmare vatten än du behöver till radiatorerna med påföljd att du får betala mer.
          • Sommarstopp – att ställa in ett sommarstopp för värmeproduktion är en viktig inställning. Det innebär att värmesystemet stänger av sig vid +18 grader och att cirkulationspumpen för värmesystemet endast motionskörs en gång per dygn.
          • Dag- och nattsänkning – att sänka temperaturen nattetid är omtvistad fråga. Generellt anser vi att det går åt mer energi att sänka temperaturen på natten för att sen höja temperaturen på dagen. Men detta kan skilja sig från hus till hus så därför är detta svar inte hugget i sten.
          • Temperaturgivare – det finns flera olika givare som ger information till styr- och reglerautomatiken vilken temperatur på vattnet som ska skickas ut i värmesystemet. Är dessa trasiga eller inte sitter fast ordentligt kan de ge fel värden och i värsta fall öka energikostnaden. Därför är en årlig kontroll av dessa viktigt.

          Våra tjänster