Driftsäkra och energieffektiva värmesystem

Driftsäkra och energieffektiva värmesystem

Vi har ett koncept av produkter och tjänster som vi kallar för “Gröna investeringar för en hållbar framtid” som leder till att våra kunder får en säker drift av värme och varmvatten. Detta koncept innebär att vi alltid har driftsäkerhet, energieffektivitet och lång livslängd i fokus när vi hjälper våra kunder. Vi tar det i tre steg och beroende vad ni har för behov i er verksamhet så väljer ni själva var ni vill börja.

Statuskontroll värmesystem – en tjänst som hjälper er som är fastighetsägare att vara ett steg före. Vi börjar med att kartlägga hur det ser ut i era värmesystem – fjärrvärme eller fastighetsvärmepumpar. Detta gör vi med vår tjänst Statuskontroll värmesystem och i den ingår bland annat en flödesmätning av värmeväxlare för att se hur effektiva de är. När denna kontroll är gjord får ni en rapport på vad som är gjort och vad som behöver åtgärdas.

Miljövänlig rengöring av värmesystem – Grunden för driftsäkra och energieffektiva värmesystem samt att man har en lång livslängd på en investering är att ett värmesystem är rent. Det innebär att ett värmesystem behöver ha en kontinuerlig rengöring och det vi erbjuder är vår miljövänliga produkt AquaHeatClean. I denna tjänst hjälper vi även till att ta fram ett effektivt magnetitfilter som samlar upp den smuts som frigörs av rengöringen. Detta gör vi genom att vi flödesmäter era värmeväxlare och samtidigt ser vi också hur effektiva värmeväxlarna är.

Fastighetsdokument – Sist men inte minst behöver man ha tillgång till den tekniska dokumentationen för att ha driftssäkra och energieffektiva värmesystem. Vårt dokumentsystem Fastighetsdokument kompletterar alternativt ersätter era driftpärmar så att ni har tillgång till dem dygnet runt – året runt var ni än befinner er!

Kontakta oss så hjälper vi er med era värmesystem!

Fastighetsklimat i Sverige AB är ett certifierade kylföretag av Incert med certifikat C210 Kategori 1. Det innebär att vi arbetar med köldmedium enligt F‑gasförordningen.

Företagscertifiering Incert