En kombo som ibland kan bli rena snurren…

Att ha ett värmesystem med både fjärrvärme och värmepump som värmekälla kan ibland bli problem. Problemet kan t.ex vara att bägge systemen producerar värme samtidigt med konsekvens att hela installationen blir ineffektiv, att det inte produceras tillräckligt hög temperatur på varmvattnet och att det finns risk för höga returtemperaturer som får värmepumpen att lösa på högt tryck. Vi vet att det finns många åsikter hur en sån här installation bör göras och detta inlägget har inga pekpinnar utan är skrivet utifrån hur vi ser på problematiken.

Vi vill poängtera att när vi gör statuskontroller av värmesystem är vår utgångspunkt först och främst att värme- och varmvattenproduktionen ska säkerställas. Vi utgår alltid utifrån de befintliga installationerna som finns och ger åtgärdsförslag utifrån den för ett säkert och effektivt värmesystem. Så häng med så ska vi försöka förklara hur vi tänker om en sån här installation.

  • Har man både fjärrvärme och värmepump i ett värmesystem så är det viktigt att tänka till om värmepumpen ska både producera både värme och varmvatten. Generellt anser vi att fjärrvärmen ska producera varmvatten året runt samt fungera som spets när värmepumpen inte klarar att leverera när det är som kallast ute. Genom att låta fjärrvärmen ha denna funktion så säkerställer man temperaturen på varmvattnet, man kan sänka värmekurvan på värmepumpen och därmed få ner effekttopparna och man slipper eventuella höga returtemperaturer från radiatorkretsen. Det är också billigare att ha varmvattenproduktionen från fjärrvärmen på sommaren.
  • Genom att bara köra värmepumpen under värmesäsong så förlänger man livslängden på värmepumpen och man låter borrhålen återladdas under sommarmånaderna. Väljer man denna konfiguration så är det är viktigt att cirkulationspumpen i värmepumpen är inställd på motionskörning en gång per dygn. När det gäller värmepumpar så bör en varvtalsstyrd värmepump jobba direkt ut på värmesystemet. Är det en onoff värmepump bör den jobba mot en arbetstank för att få en jämn drift med färre start och stopp.
  • Man bör ha en övergripande styr- och regler om man har en kombo med fjärrvärme och värmepump. Den interna styr- och regler i värmepumpen ska endast gå på en värmekurva och den övergripande styrfunktionen ska styra varmvattenproduktionen från fjärrvärmen och när fjärrvärmen ska gå in som spets. Fjärrvärmen ska också fungera som reserv om värmepumpen av någon anledning inte skulle fungera.
Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss