Energieffektivisering – hur gör man?

Energieffektivisering - hur gör man?

Det pratas mycket om energieffektivisering för att vi ska minska vårt beroende av fossila bränslen. Man kan byta fönster, isolera, byta lampor men alla som har ett hus, fastighetsägare eller villaägare, vet att det är kostnaden för värme och varmvatten som gräver det största hålet i plånboken. Vad kan man då göra? Vi anser att man framförallt ska titta på den befintliga utrustningen man har i värmesystemet och ställa sig frågan om man verkligen behöver byta. Kan man istället göra åtgärder som minskar energiförbrukningen? Detta för att lägga besparingen på “hög” för att göra en bättre investering längre fram.

En sak man kan göra är att se till att styr- och reglerautomatiken för värme och varmvatten fungerar som den ska. I många hus som vi har gjort ett arbete i så har värmekällan, fjärrvärme eller värmepump, haft kvar sina fabriksinställningarna och det är ju inte energieffektivt. Här kommer några saker som man kan göra:

  • Reglerkurva – rätt inställd reglerkurva innebär att man har en temperaturkurva som är rätt inställd.  Är den inställd för Norrland och du bor Mälardalen så skickas det ut varmare vatten än du behöver till radiatorerna med påföljd att du får betala mer.
  • Sommarstopp – att ställa in ett sommarstopp för värmeproduktion är en viktig inställning. Det innebär att värmesystemet stänger av sig vid +18 grader och att cirkulationspumpen för värmesystemet endast motionskörs en gång per dygn.
  • Dag- och nattsänkning – att sänka temperaturen nattetid är omtvistad fråga. Generellt anser vi att det går åt mer energi att sänka temperaturen på natten för att sen höja temperaturen på dagen. Men detta kan skilja sig från hus till hus så därför är detta svar inte hugget i sten.
  • Temperaturgivare – det finns flera olika givare som ger information till styr- och reglerautomatiken vilken temperatur på vattnet som ska skickas ut i värmesystemet. Är dessa trasiga eller inte sitter fast ordentligt kan de ge fel värden och i värsta fall öka energikostnaden. Därför är en årlig kontroll av dessa viktigt.

Våra tjänster