Ett 80/60 system – vad är det?

Ett 60/80 system - vad är det?

När vi började använda vattenburna värmesystem med radiatorer eldade vi med ved, kol och koks. För att få ut värmen i hela huset installerades då ett så kallat 80/60 system som innebär att framledningstemperaturen till en radiator är 80°C och returtemperaturen från radiatorn är 60°C. Vi hade svårt att reglera värmen och vi hade endast självcirkulation. Därför behövdes det grova rör och radiatorer för att värmesystemen skulle fungera. 
 
När vi sedan började byta till oljepannor var vi tvungna att fortsatta med 80/60 system för att en oljepanna kräver höga förbränningstemperaturer. Men för att spara materialkostnad när vi började bygga nya hus installerade vi värmesystem med mindre rördimension och platta radiatorer. Genom att installera oljepannor hade vi fortfarande en hög framledningstemperatur och fick då ut värmen i huset trots mindre rör och radiatorer.
 
I början på 90-talet kom värmepumparna ut på marknaden och för att dessa skulle fungera och vara energieffektiva började vi bygga om våra värmesystem till 55/45 system och 45/35 system. Men det finns fortfarande 80/60 system med smalare rör och platta radiatorer kvar i en del hus och det man ska tänka på om man har ett sådant system är att välja en värmepump som klarar höga temperaturer. Om värmepumpen inte klarar av att producera höga temperaturer kommer elpatronen att gå in och då blir det inte lika stor besparing. Har du riktigt otur blir det ingen besparing alls!

Våra tjänster