Ett räkneexempel på bergvärmepumpar

Ett räkneexempel på bergvärmepumpar

I detta kundexempel gjorde vi en installation av två stycken bergvärmepumpar hos en fastighetsägare och resultatet blev över förväntan. Kunden har två undercentraler som betjänar 2 330 m² respektive 2 200 m² med värme och varmvatten. Genom att beräkna energitäckningsgraden till 100 % i undercentral 2 och installera två stycken varvtalsstyrda Alvin Innova Heat blev skillnaden i energiförbrukning 338 244 kWh på ett år.

Undercentral 1 Kunden har två stycken on/off bergvärmepumpar 60 kW / st och en elpanna på 100 kW. Total uppvärmd yta är 2 330 m² + varmvatten. Energitäckningsgraden är beräknat på 54 % från värmepumpar och 46 % från elpanna. Summa energiförbrukning = 461 030 kWh / år.

Undercentral 2 Kunden har två stycken Alvin Innova Heat 65 kW – varvtalsstyrda 30 – ­75 kW. Total uppvärmd yta är 2 200 m² + varmvatten. Energitäckningsgraden är beräknat på 100 % från värmepumpar och 0 % från elpanna. Summa energiförbrukning = 122 786 kWh / år.

Kundens återbetalningstid för denna installation blev cirka tre år!


Våra tjänster