Fastighetsägare

Med åren bildas det smuts och avlagringar, så kallad magnetit, i ett vattenburet värmesystem. Magnetiten sätter igen värmeväxlare, pumpar och ventiler och minskar livslängden på komponenterna i ett värmesystem.

Lösningen på problemet är vår produkt AquaHeatClean som är en specialtillverkad produkt för rengöring av vattenburna värmesystem. Produkten går även att montera på köldbärarsystem som innehåller vatten, glykol eller bioetanol. Produkten monteras alltid tillsammans med ett magnetitfilter för fullflöde med eller utan cyklonfunktion för att få bort smutsen från systemet.

AquaHeatClean har inga rörliga delar och är helt underhållsfri. Den är CE-godkänd enligt EN 61000-4 och skyddsklassad enligt IP 65.

För fastighetsägare finns produkten i två storlekar och monteras på följande sätt.

AquaHeatClean (M) monteras på fastighetsvärmepumpar och mindre system med fjärrvärme samt ventilationsaggregat. En enhet räcker till fastigheter upptill 1 000 m2. Denna installation har bland annat Arbogabostäder gjort på ett värmesystem med fjärrvärme och Svanå Bruk och Säteri har gjort det på sina sex fastighetsvärmepumpar.

AquaHeatClean (L) monteras på stora fastighetsvärmepumpar och på värmesystem med fjärrvärme. En enhet räcker till fastigheter upptill 4000 m2 och det går att seriekoppla upptill tre stycken enheter för större behov. Vasakronan och Stockholmshem är några företag som har valt denna lösning för att rengöra sina system.Fördelarna med AquaHeatClean:

  • Ökar livslängden och driftsäkerheten.
  • Låg installations- och driftkostnad.
  • Enkel installation och kräver inget driftavbrott.

Metoden är effektiv och miljövänlig – inga kemiska tillsatser behövs!

Offertförfrågan