Felsökning av värmepumpar

 När det larmar för högt eller lågt tryck kan det vara expansionsventilen som inte fungerar. Ventilen har som funktion att reglera flödet av köldmedium i en värmepump.

– För att kontrollera en expansionsventil måste man vara certifierad kyltekniker. Det man gör är att koppla upp ett manometerställ på kylkretsen och då ser man om det är rätt flöde genom ventilen.

– Tänk på att alltid ha rätt fyllnadsmängd av köldmedium i värmepumpen. Är det för lite så öppnar och stänger ventilen ofta och då slits den ut i förtid. Är det för mycket köldmedium så får ventilen jobba mot för högt motstånd och då kan den också slitas ut i förtid. Om man behöver fylla på köldmedium och det är en blend så ska man alltid tömma hela köldmediemängden och fylla på med nytt köldmedium. Detta är viktigt för att få rätt mängd på de olika substanserna och därmed rätt verkningsgrad.

– För att expansionsventilen ska fungera optimalt ska man alltid placerar bulben på förångarröret enligt tillverkarens anvisningar.


Våra tjänster