Funderar du på att gå off-grid?

Funderar du på att gå off-grid?

När man pratar om off-grid så talar man oftast om att bli självförsörjande på el men uttrycket kan även ha en annan innebörd. Det kan också vara ett självförsörjande sätt att leva utan att förlita sig på offentliga inrättningar. Några anledningar till att leva off-grid kan t.ex. vara:

  • Att man vill konsumera mindre och vill sträva mot att leva ett enklare liv.
  • Man vill minska sin egen klimatpåverkan genom att hitta alternativa energikällor.
  • Viljan att jobba mindre genom att välja bort dyrt boende och dyra vanor.

Vi har som ambition att bli off-grid genom att sträva mot att bli självförsörjande på el. Vi försöker också att leva ett enklare liv genom att välja bort vissa saker som t.ex. resor och konsumtionsprylar.

Hur tänker du? Funderar du också på att gå off-grid?


Våra tjänster