Glykol i värmesystem

värmesystem

Detta är ett kontroversiellt ämne men vi vill ändå lyfta det för en diskussion. Glykol använder man i värmesystem som skydd vid ett eventuellt strömavbrott så att systemet inte ska frysa sönder. Det man ska tänka på är att:

1. Glykol får inte hällas ut i avloppet utan ska lämnas för destruktion. Hälls det ut i avloppet påverkar det våra sjöar, hav och vattendrag och i förlängningen vårt grundvatten.

2. Glykol är en vätska som inte är bra för vissa material. T.ex. kan det förstöra packningar och det i sin tur kan leda till läckage och att t.ex. radiatortermostater slutar att fungera.

3. Glykol är giftigt för djur. Får de i sig det kan det ge njurskador och i värsta fall kan de dö.


Våra tjänster