God fortsättning

Vi önskar dig en god fortsättning på det nya året med den tänkvärda dikten av Tage Danielsson.

”Innan du blir kapitalist, kommunist, monetarist, anarkist, marxist, fascist, terrorist, imperialist, socialist, syndikalist, eller rent av folkpartist, måste lilla du förstå att så snart som du kan gå bör du stultande gå med i det världsparti för fred som går före allting annat. Alla -ismer där vi stannat är sekunda inte störst. Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den.”


Våra tjänster