Har du fastighetsvärmepumpar i din verksamhet?

Vi jobbar just nu med ett antal värmepumpar åt en stor fastighetsägare. Dessa fastighetsvärmepumpar har ett värde på cirka 1 500 000:- och vi kommer att med våra åtgärder förlänga livslängden på dessa värmepumpar med allt ifrån 1-10 år. Detta innebär att för varje som år som går kan fastighetsägaren fondera pengar inför nästa investering.

Några av dessa värmepumpar har R404A som köldmedium. Dessa värmepumpar kommer hur som helst att behövas bytas ut eftersom detta köldmedium håller på att fasas ut. Därför är det extra viktigt att dessa värmepumpar håller så länge som möjligt så att fastighetsägaren kan budgetera för dessa nyinvesteringar.

Hur ser det ut i din verksamhet? Har du också fastighetsvärmepumpar som du vill ska hålla så länge som möjligt?


Våra tjänster