19 maj 2022

Har du koll på returtemperaturen?

Om man har en hög returtemperatur i ett värmesystem med fjärrvärme så har man för dålig avkylning ute i systemet. Konsekvensen av en för hög returtemperatur blir att man betalar för energi som man inte använder och att en del leverantörer tillämpar även straffavgifter vid för höga returtemperaturer. En dålig avkylning kan ha flera orsaker och här kommer några saker som man kan kontrollera.

  • Är det rätt inställning, placering, hastighet och lyfthöjd på cirkulationspumpen för värmesystemet? Har man t.ex. för hög hastighet på cirkulationspumpen så hinner inte vattnet att kylas av.
  • Fungerar radiatortermostaterna? Är termostaterna trasiga och det är dåligt flöde genom ventilerna så blir det en sämre avkylning ute i systemet med hög returtemperatur som följd.
  • Behöver systemet rengöras? En optimal värmeöverföring i ett system med fjärrvärme är noll grader mellan primär och sekundär returtemperatur. På värmepumpar bör DeltaT inte vara högre än 25 grader.
Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss