Har du koll på temperaturgivarna?

Har du koll på temperaturgivarna?

I ett värmesystem finns det olika temperaturgivare som har som uppgift att ge signaler till styrsystemet för värme och varmvatten. Dessa har stor betydelse både för funktion, komfort och för hur mycket energi man förbrukar. Enligt Energimyndigheten kan man spara 5 % av sin årsförbrukning genom att sänka inomhustemperaturen en grad. Det innebär att om man har en förbrukning på 30 000 kWh per år får man en besparing på 1 500:- / år om man betalar 1 krona per kWh. På tio år spara man 15 000:- bara genom att sänka temperaturen en grad. Inte så dumt – eller hur?

Här kommer en lista på några temperaturgivare som finns i ett värmesystem som det är bra att hålla koll på. Det man själv kan göra är att kontrollera att givarna sitter fast ordentligt och att det inte finns några kabelbrott.

  • Utomhusgivare – mäter temperaturen utomhus och skickar signaler till styrsystemet som reglerar framledningstemperaturen ut till radiatorerna efter en bestämd kurva.
  • Inomhusgivare – denna behövs för en mer exakt styrning av rumstemperaturen. T.ex. om man är många personer i rummet eller om man eldar i kamin så regleras framledningstemperaturen.
  • Framledningsgivare – ger signal om vilken temperatur som ska ut till radiatorerna eller till golvvärmen.
  • Returgivare – ser till att det inte kommer tillbaka för varmt vatten till värmekällan.

Våra tjänster