Har du koll på vad som hälls ut i era avlopp?

Gillar du grodor?

Ja nu undrar du väl vad grodor har med Fastighetsklimat och värmesystem att göra. Egentligen allt eller ingenting för som vi har skrivit om förut så hänger allt ihop och genom att titta sig omkring i naturen ser man hur viktigt samspelet är. När man jobbar med värmesystem är det likadant och därför är det viktigt att titta på helheten när man löser problem i ett värmesystem.

För att knyta ihop grodor och värmesystem skulle man kunna säga att groddjur är en parameter för hur det står till i naturen för de är känsliga för olika typer av miljöpåverkan som t.ex. övergödning och användning av bekämpningsmedel. Därför är det viktigt när man jobbar med vattenburna värmesystem att man inte häller ut t.ex. glykol, kemikalier och köldbärarvätskor i avloppet. I Sverige är alla groddjur fridlysta och de flesta står listade i EU:s art- och habitatsdirektiv som innebär att dessa arter och deras livsmiljöer måste skyddas och bevaras.

Har du koll på vad som hälls ut i avloppet i er verksamhet?


Våra tjänster