Har du kollat dina ventiler?

Har du kollat dina ventiler?

I ett värme- och varmvattensystem finns det flera olika ventiler som man bör kontrollera med jämna mellanrum för att man ska ha ett driftsäkert och energieffektivt värmesystem. Här kommer några kontroller som du kan göra själv. Känner du dig osäker – kontakta en servicefirma!

Reglerventiler värmesystem 

Funktion: Öppnar respektive stänger flödet för värme och varmvatten. 

Kontroll: Kontrollera eventuella vattenläckage och smörj spindeln.

Säkerhetsventiler värme- och varmvattensystem

Funktion: Vid en hastig tryckhöjning i värme- och varmvattensystem så släpper ventilen ut ett övertryck. Detta är en mycket viktig funktion för att människor eller komponenter i systemet inte ska komma till skada!

Kontroll: Vrid eller öppna ventilen minst en gång / år så att man ser att det kommer vatten. Obs! Det kan komma mycket vatten vid denna kontroll.

Är ventilerna bristfälligt motionerade är vår rekommendation att du byter dem för att undvika läckage.

Om det droppar vatten från säkerhetsventilen för värmesystemet kan expansionskärlet vara trasigt.

Blandningsventil varmvatten

Funktion: Reglerar hur varmt vatten som ska komma ur till kranen. Temperaturen ska inte vara över 55 grader för att man inte ska bränna sig vid tappstället.

Kontroll: Motionera ventilen minst en gång / år. Byt om den sitter helt fast.


Våra tjänster