Hjälp det läcker…

Läckage i radiator

Förra veckan var vi hos en stor bostadsrättsförening i Västerås för att kontrollera en installation av AquaHeatClean som vi hade gjort. Då berättade en av medlemmarna i styrelsen att de haft ett läckage i garaget.

Detta upptäcktes tidigt en lördag morgon, när det var som kallast ute, för att det blev kallt högst upp i några av lägenheterna i fastigheten. De gick ner i undercentralen och upptäckte att trycket i värmesystemet hade sjunkit. Då förstod de att det var läckage någonstans.

De har ett avancerat styr- och reglersystem men det fanns inget larm för detta och det var ren tur att det var folk hemma. Denna gång var läckaget i ett garage men vad hade hänt om läckaget varit i någon av lägenheterna?

Vårt förslag på hur de ska lösa detta är att de ska montera en tryckgivare som de kopplar till styr – och reglersystemet. Det innebär att när trycket sjunker i värmesystemet så går ett larm och felet kan åtgärdas snabbare. Vet du om ni har en larmfunktion för trycket i era värmesystem?

P.S Flödet genom värmeväxlaren hade ökat med 39 %. D.S


Våra tjänster