Hur får man ett fritt flöde i ett värmesystem?

Fritt flöde i värmesystem

Ett vattenburet värmesystem kan jämföras med en människas blodcirkulation. Det behöver vara ett fritt flöde för att det ska fungera och vara så effektivt som möjligt. Vad ska man då tänka på för att vattnet ska flöda obehindrat i ett värmesystem. Här kommer några saker att tänka på:

  1. Smutsfilter för värmesystem – detta filter ska rengöras med jämna mellanrum för att det inte ska bli stopp.
  2. Köldbärarfilter – detta filter är för borrhålen till en bergvärmepump. Har kollektorslangarna inte spolats rena vid installationen så rekommenderar vi att man monterar ett björnfilter för att få bort sand och grus.
  3. Ventiler – det finns ett antal ventiler i systemet som behöver smörjas och motionsköras för att de ska ha en bra funktion.
  4. Värmeväxlaren – se till att kanalerna i växlaren hålls rena från magnetit. Vi rekommenderar att installera en AquaHeatClean tillsammans med ett magnetitfilter för att kanalerna ska hållas rena.
  5. Cirkulationspumpen – det är viktigt att det är rätt hastighet på pumpen för ett optimalt flöde. Det bästa är att byta till en tryckstyrd / varvtalsstyrd pump för att få ett jämnare flöde.

Våra tjänster