Hur ser driftstrategin ut i din verksamhet?

Enligt Energimyndigheten kan man tjäna upptill 20 % genom att ha en driftstrategi. Det är med andra ord lönsamt att sätta sig ner och tänka igenom vilken strategi man ska ha. Genom att ha en driftstrategi kan det öka effektiviteten i en driftorganisation genom att t.ex ha enhetliga rutiner. Hur kan då en driftstrategi se ut? Som du säkert förstår kan listan göras hur lång som helst. Här kommer iallafall några förslag på vad en driftstrategi kan innehålla.

Dokumentation och checklistor 

 • Vilka rutiner ska man ha? Vet alla vad som ska göras och hur ofta?
 • Hur ska arbetet dokumenteras och vem ska ansvara för att arbetet blir gjort?
 • Hur ska den tekniska dokumentation förvaras? Vid t.ex en felsökning är det A och O med den tekniska dokumentationen.
 • Finns det en rutin för inloggningsuppgifter till DUC:arna och var finns de förvarade? Att återställa lösenord kan kosta mycket pengar och därför är det bra med en rutin hur man ska handskas med dem.

Val av produkter

 • Vilka produkter ska man ha? Det är viktig att kontrollera tillgången på reservdelar och garantier när man väljer produkter. 
 • Vem ska göra besiktningen av en installation och vilka krav ska man ställa i anbudet?
 • Ett råd vid val av DUC är att välja en teknikneutral lösning. Detta för att slippa dyra abonnemang och att vilket företag som helst kan jobba med DUC:arna.
 • Vad ska fjärrvärmen respektive värmepumparna betjäna? Värme eller varmvatten? Eller hur ska det dimensioneras? Viktiga frågor att ställa vid val av produkter!
 • Finns det kylföretag som kan göra den årliga kontroll av köldmedium och vad kostar det? Detta bör man tänka när man väljer värmepump.

Utbildning och certifikat

 • Ska man ha egen driftorganisation eller ska man köpa in tjänsten? Fördelen med att ha en egen driftorganisation är att man lär känna sina fastigheter och då får man en bättre kontroll.
 • Vilka utbildningar ska personalen gå och hur ofta? Att fortbilda personalen kan vara ett sätt att få personalen att stanna.
 • Vilka certifikat ska personalen och företaget ha? Här är det viktigt att kontrollera vad som gäller enligt lag.
Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss