Hur vet man att cirkulationspumpen är ok?

cirkulationspumpar

En cirkulationspump har som funktion att pumpa ut det varma vattnet från värmekällan ut till radiatorer, golvvärme och borrhål. Det är viktigt att kontrollera den med jämna mellanrum för att undvika ett driftstopp. Är det kallt ute är det bråttom att byta cirkulationspumpen så att inte värmesystemet fryser sönder.

Den kontrollen du kan gör själv är att ta en stor skruvmejsel och håll den mot kortsidan av cirkulationspumpen. Sätt örat mot skruvmejselns skaft och lyssna efter skrapljud. Du kan också känna med handen på pumphuset – om pumphuset är varmare än värmerören kan det vara lagerfel eller elektriskt lindningsfel. Är det skrapljud eller att du vet att den är mer 10 år bör du byta den omgående!


Våra tjänster