Hur vet man att det är rätt tryck i värmesystemet?

Rätt tryck i värmesystemet

För att du ska få ut värmen i hela huset behöver du ha rätt tryck i värmesystemet. Därför finns det i ett vattenburet värmesystem ett expansionskärl som håller trycket och tar hand om expansionen som blir av det varma vattnet i ett värmesystem.

För att kolla om du har rätt tryck i systemet ska du kolla på manometern som sitter bredvid ditt expansionskärl. I en villa ska trycket vara cirka 0,5- 0,8 Bar och i större fastigheter varierar trycket beroende på storlek på värmesystemet. Är det inte rätt tryck ska du fylla på med vatten. Om du måste fylla på vatten efter ett eller två dygn kan det vara läckage någonstans. Så kolla det först innan du fyller på med vatten igen!

Om säkerhetsventilen för värmesystemet läcker kan det vara fel på expansionskärlet. Oftast är det själva gummiblåsan i expansionskärlet som har gått sönder och då byter man hela kärlet.

Känner du dig osäker – kontakta en servicefirma!


Våra tjänster