Hur vet man att en investering lönar sig?

Hur vet man att en investering lönar sig?

Det finns flera olika kalkylmetoder för att räkna på om en investering lönar sig. Vid kortsiktiga och mindre investeringar och för att få en snabb överblick mellan olika alternativ fungerar Pay-off-metoden. Den är enkel att använda och förstå men den tar inte hänsyn till räntan och investeringens ekonomiska livslängd.

Här kommer ett räkneexempel på en investering på en ombyggnad av ett värmesystem och frågan är hur stor energibesparing som behövs varje år för att denna investering ska löna sig. Som du ser blir resultatet olika beroende på vilken metod eller ränta man använder. Så därför är det viktigt att även räkna med ränta och ekonomisk livslängd vid större investeringar.

Pay-off-metoden 

4 018 000:- / 20 år = 200 900:- / år

Annuitetsmetoden

Investering 4 018 000:- * 0,06722 (enligt tabell kalkylränta 3 % och livslängd 20 år) = 270 090:- / år

Investering 4 018 000:- * 0,09439 (enligt tabell kalkylränta 7 % och livslängd 20 år) = 379 259:- / år

Naturligtvis handlar en investering i ett värmesystem inte bara om att det ska löna sig ekonomiskt. Det ska ju framför allt fungera och vara driftsäkert. Eller hur?


Våra tjänster