Hur vet man om en bergvärmepump fungerar?

Så länge det är varmt och att det finns varmvatten så fungerar det väl tänker kanske de flesta. Men att lampan lyser grönt säger ingenting hur effektiv värmepumpen är eller hur nära ett driftstopp det är.

Vilka komponenter är då de mest kritiska i ett värmesystem med bergvärmepump? Här kommer några saker som är bra att hålla koll på.

– Om en värmepump inte kan göra sig av med värmen får kompressorn jobba för hårt. En kontroll som jag anser ska göras årligen är att mäta faserna i kompressorn. Det bör inte överstiga 10 % mellan högsta och lägsta fasen.

– Köldbärarvätskan i en bergvärmepump har som funktion att transportera värmen från borrhålen. Det är därför viktigt att kontrollera att det är rätt mängd och koncentration av köldbärarvätska samt att titta efter läckage.

– Sist men inte minst kom ihåg att kolla cirkulationspumparna. Enklast gör man det genom att lyssna efter skrapljud och känna om pumphuset är varmt. Denna kontroll bör man göra i god tid innan vintern för att undvika ett driftstopp


Våra tjänster