Inställning av värmepumpar

Kondensering i en värmepump innebär att kondensorn i värmepumpen för över värmen till vattnet. Kondensering kan man antingen ha fast eller flytande inställt.

Fast kondensering har man om värmepumpen ska jobba mot en ackumulatortank. Detta är vanligt när man har en ved- eller oljepanna tillsammans med en värmepump. Denna inställning innebär att värmepumpen jobbar med ett fast inställt värde året runt.

Flytande kondensering väljer man om värmepumpen ska jobba direkt mot värmesystemet. Detta innebär att värmepumpen anpassar husets värmebehov efter en inställd värmekurva.

För att spara energi är det därför viktigt att ha rätt kondensering inställd i värmepumpen!


Våra tjänster