Kommer den att explodera?

Det finns faktiskt de som har en värmepump som knappt vågar röra den än mindre när den larmar. När en värmepump larmar så är det för att tala om att något är fel och en värmepump har säkerhetsfunktioner inbyggda för att den inte ska gå sönder. Det är därför viktigt att inte bara återställa larmen utan att ta reda på varför värmepumpen larmar. Återställer man ett larm tillräckligt många gånger så är det stor risk att värmepumpen går sönder och har man riktigt otur så kanske det inte går att reparera den. Här kommer några exempel på vad en värmepump kan larma för.

Högt tryck

  • Dåligt flöde genom värmeväxlaren
  • Igensatt smutsfilter
  • Trasig cirkulationspump

Lågt tryck

  • Köldmedieläckage
  • Trasig lågtryckspressostat
  • Fel koncentration på köldbärarvätskan

Kompressorfel 

  • Mekaniskt eller elektriskt fel på kompressorn
  • En säkring har löst ut
  • Trasig mjukstart

Det här är bara några saker som en värmepump i ett vattenburet värmesystem kan larma för. Genom att ha en teknisk manual för värmepumpen tillgänglig så underlättas felsökningen när teknikern kommer. Ännu bättre är det att ha regelbunden handpåläggning på sin installation för att vara steget före. Regelbundna mätningar av tryck och temperaturer är ett sätt att vara ett steg före. Sist men inte minst är det viktigt att dokumentera vad som är gjort så att den som kommer efter slipper börja om på ruta ett igen!

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss