Några larm i en värmepump

Högt tryck – Dåligt vattenflöde genom värmeväxlaren. – Igensatt smutsfilter. – Trasig cirkulationspump.

Lågt tryck – Köldmedieläckage. – Fel på lågtryckspressostat. – Fel koncentration på köldbärarvätska.

Det här är bara några saker som en värmepump i ett vattenburet värmesystem kan larma för. Därför är det viktigt att inte bara återställa larmen. T.ex. om det är dåligt flöde genom växlaren så får värmepumpen jobba mycket hårdare och då minskar livslängden. Är det fel koncentration på köldbärarvätskan så kan värmeväxlaren frysa.

Sist men inte minst är det viktigt att dokumentera så den som kommer efter vet vad som är gjort!


Våra tjänster