Rengöring av värmesystem

Rengöring av värmesystem

Behövs det verkligen en kontinuerlig rengöring av ett vattenburet värmesystem? Ja den frågan har vi fått många gånger och som vi ser det består problematiken med magnetit i vattenburna värmesystem av tre delar.

  1. Hårdhetsgraden på vattnet är ett mått på hur mycket kalk som finns i vattnet. Vid temperaturer över 80 grader omvandlas kalk till kalciumkarbonat och det sätter igen värmeväxlare, rör, pumpar och ventiler.
  2. Syret i vattnet reagerar med metallerna i ett värmesystem som i sin tur förenas med de naturligt förekommande mineralerna som finns i vårt vatten. Det är denna process som bildar magnetit och skapar en beläggning som gör att värmeöverföringen försämras i ett värmesystem. Magnetiten förstör även pumpar och ventiler.
  3. Blandmaterial såsom metall, plaster, olika legeringar gör så att ett värmesystem inte är diffusionstätt. Detta gör så att syrehalten ökar i vattnet och därför är punkt 2 en ständigt pågående process. Därför anser vi att man bör ha en kontinuerlig rengöring av ett vattenburet värmesystem.

Som lösning på detta problem så erbjuder vi dig vår produkt AquaHeatClean som löser upp det som sitter fast och ser till att smutsen inte fastnar i systemet. Produkten installeras alltid tillsammans med ett magnetitfilter med magnet. Detta filter tar tar upp det som frigörs av rengöringen och det ska alltid vara ett filter för fullföde med eller utan cyklonfunktion.


Våra tjänster