Frågor och svar

Frågor och svar

Hur fungerar det?

AquaHeatClean är en specialtillverkad  elektrisk produkt som rengör vattenburna värmesystem från magnetit. Produkten går även att montera på köldbärarsystem som innehåller vatten, glykol och bioetanol. Det unika med AquaHeatClean är att den har en inställning i elektroniken som känner av vattnets sammansättning.

Magnetit är en förening av järnoxid och de naturligt förekommande mineralerna som finns i vattnet som vi fyller på i våra värmesystem. När AquaHeatClean är monterad på ett rörsystem avger den en frekvens som gör att mineralerna i vattnet flockar sig runt de olika metalljonerna som finns i vattnet och det är denna aktivitet som gör att smutsen inte fastnar i systemet.

I samband med denna process frigörs även lite kolsyra som åstadkommer en svag erosion som gör att magnetiten lossnar i värmeväxlare, pumpar, rör och ventiler. Kolsyra är en mycket svag syra som inte kan koncentreras och påverkar därför inte metallen i systemet.

Under denna kontinuerliga rengöringsprocess av ett vattenburet värmesystem så måste ett magnetitfilter vara monterat för att fånga upp den smuts som frigörs.

Vilka finansieringsalternativ finns det?

Förutom sedvanlig fakturering har vi även ett leasingalternativ. Detta alternativ innebär att ni leasar AquaHeatClean på tre år och efter det äger ni produkten. Kontakta oss för mer information!

Vad är det för garantier?

AquaHeatClean har tre års materialgaranti och garantin gäller endast om produkten är installerad tillsammans med ett magnetitfilter.