Så här kan det gå det till…

 Fall 1: Fastighetsvärmepump på 28 kW med två kompressorer. Den ena kompressorn är avstängd för att den är elektriskt felkopplad och ingen har tagit reda på hur man ska koppla den rätt.

Fall 2: Fastighetsvärmepump på 17 kW som larmar på högt tryck. Teknikern som kontroller larmet vet inte varför det larmar och återställer bara larmet. Felet är att filtret till värmebäraren är igensatt.

Fall 3: Fastighetsvärmepump på 40 kW som larmar på motorskyddet. Vid felsökning upptäcktes att det var brist på i olja i kompressorn.


Våra tjänster