Så här kan en arbetsrapport se ut…

Så här kan en arbetsrapport se ut

Att kontrollera ett värmesystem med jämna mellanrum är viktigt för driftsäkerheten och för att systemet ska vara energieffektivt. Här kommer några punkter från en kontroll av ett flerbostadshus och det är inte ovanligt att hitta såna här fel. I det här fallet var det ren tur att ingen kom till skada!

  1. Cirkulationspumpen för värmesystemet var inte elektriskt jordad. Det innebär att vid elektriskt fel på cirkulationspumpen fanns en risk att radiatorerna i huset blev strömförande. Detta är nu åtgärdat genom byte av cirkulationspump med jordning av pumpen.
  2. Säkerhetsventilen på varmvattenberedaren helt ur funktion. Detta innebär om elpannan inte stänger av vid önskad temperatur utan fortsätter att värma upp vattnet kan varmvattenberedaren exploderar.
  3. Säkerhetsventilen för uppvärmning av varmvatten läcker vatten på grund av fel utlösningstryck. Den gamla var på 1,5 Bar och den nya är på 2,5 Bar.
  4. Kallvattenrör till blandningsventil för varmvatten har två skarvkopplingar och bägge två läckte.
  5. Det är nu elektriskt omkopplat i elcentral för de nya cirkulationspumparna.
  6. Kallvattenventil för hela fastigheten läcker och vid ett eventuellt läckage går det inte att stänga av kallvattnet till hela fastigheten.

Hur ofta går du igenom era värmesystem?


Våra tjänster