Så här kan en rapport se ut…

När vi gör statuskontroller av värmesystem med fjärrvärme eller värmepumpar ingår det alltid en rapport med konkreta åtgärdsförslag. Rapporten kan du lämna till det företag som du har avtal med och vi hjälper i vår tur till med support gällande åtgärdsförslagen. Här kommer en sån rapport med några av de förslag vi har gett till en kund så att de kan få ett säkert och effektivt värmesystem.

  • Från första januari 2017 ska alla värmepumpar som har fem ton CO2e eller mer ha periodisk läckagekontroll enligt F-gasförordningen. Är det 14 ton eller mer CO2e så ska även en årsrapport skickas in till kommunen senast 31/3 varje år. Era värmepumpar har sammanlagt 28,6 ton CO2e och de ska kontrolleras vart 12:e månad.
  • Temperaturen i VVC får aldrig understiga +50°C. För att undvika risken för legionella måste därför temperaturen höjas till +55°C. Cirkulationspumpen för VVC bör också bytas till en större pump samt injustera flödet.
  • Alla cirkulationspumpar har hög ålder, lindningsfel och lagerfel. Pumparna för både kalla och varma sidan är nu ställda i manuellt läge för att säkerhetsställa driften tills byte av pumparna är utfört.
  • Vid en hastig tryckhöjning i ett värmesystem så släpper en säkerhetsventil ut ett övertryck. Detta är en mycket viktig funktion för att människor eller komponenter i systemet inte ska komma till skada! Era säkerhetsventiler har troligtvis aldrig blivit motionerade och bör därför bytas ut för att säkerställa funktionen. Därefter bör säkerhetsventilerna motioneras en gång per år. Det bör också installeras spillvattenrör till närmast golvbrunn.
  • Värmepumparna har ett högt Delta – T som innebär att de har svårt att göra sig av med värmen. Detta förkortar livslängden på kompressorerna i värmepumpen. Vi föreslår backspolning samt installation av kontinuerlig rengöring och filter.
  • Det uppmätta och den avlästa temperaturen på köldbäraren stämmer inte överens. Troligt fel är fukt i givaren och den bör därför bytas. Detta är viktigt för att frysskyddet ska lösa ut vid rätt temperatur!
  • Det är för låg koncentration på köldbärarvätskan. Koncentrationen på vätskan bör ökas för undvika frysskador. Påfyllningskärl och en klaffpump för köldbärarvätska bör installeras för att säkerställa rätt mängd och tryck i borrhålen.
Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss