Statuskontroll värmesystem

Vet du hur det ser ut i era värmesystem?

Vår statuskontroll av värmesystem är en tjänst till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som innebär att vi går igenom era undercentraler med fjärrvärme eller fastighetsvärmepumpar för att ni ska vara ett steg före. Har ni problem med något i värmesystemet ingår det en felsökning och vi lämnar då en rapport med åtgärdsförslag. Genom att investera i en statuskontroll får ni ett driftsäkert och energieffektivt värmesystem samt en lång livslängd på er investering.

I en statuskontroll värmesystem ingår bland annat dessa kontroller:

  • Kontroll av inställningar styr- och reglerutrustning. Denna genomgång innebär att vi bland annat ställer vi in olika parametrar för att ni ska spara energi.
  • Kontroll av pumpar och ventiler. Det ingår motionering och smörjning av komponenter för att de ska fungera optimalt.
  • Kontroll av tryck och temperaturer för att se att värmesystemet arbetar som det ska. En viktig kontroll vi gör att kontrollera att det är rätt temperatur på varmvattnet för att undvika legionella.
  • I en undercentral med fastighetsvärmepump kontrollerar vi köldbärarvätskan för att se att det är rätt koncentration och mängd på vätskan, att det är rätt inställt frysskydd samt att vi tittar efter läckage.
  • Kontroll av temperaturgivare och dess inställningar i styr- och reglerutrustning.
  • I en undercentral med fjärrvärme gör vi en flödesmätning av värmeväxlare för att mäta hur effektiv den är.
  • Kontroll av teknisk dokumentation. Genom att ha dokumentation underlättar det för framtida service- och reparationsbesök.

Offertförfrågan