Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Statuskontroll värmesystem

Statuskontroll värmesystem

Detta är en tjänst för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Tjänsten innebär att vi går igenom era undercentraler med fastighetsvärmepumpar eller fjärrvärme och lämnar konkreta åtgärdsförslag för ett säkert och effektivt värmesystem.

Kontakta oss

Detta ingår i tjänsten

Felsökning

Har ni problem med något i värmesystemet ingår det en felsökning och vi lämnar alltid med en rapport med åtgärdsförslag. Har ni ett företag som gör era reparationer hjälper vi till med teknisk support gällande åtgärdsförslagen. Vet ni inte var ni ska vända er hjälper vi er att hitta ett företag som hjälper er med eventuell reparation eller byte av komponenter.

Energibesparing

I vår genomgång av ett värmesystem ger vi konkreta förslag på hur ni kan spara energi. Bland annat ger vi förslag på optimering av grundläggande inställningar i styr- och reglerutrustningen. Du vet väl att genom att sänka temperaturen en grad minskar er årsförbrukning med upptill 5 %?

Pumpar och ventiler

Vi kontrollerar konditionen på komponenter som t.ex. pumpar och ventiler. När det gäller cirkulationspumpar är det speciellt viktigt att vara ett steg före på grund av att vissa pumpar är beställningsvara. Genom att kontrollera detta är ni ett steg före och undviker därmed ett driftstopp av värme och varmvatten

Tryck och temperaturer

För att ni ska ha ett säkert och effektivt värmesystem är det viktigt att kontrollera tryck och temperaturer för att se att värmesystemet arbetar som det ska. En viktig kontroll vi gör att kontrollera att det är rätt temperatur på varmvattnet för att undvika legionella!

Köldbärarvätska

På fastighetsvärmepumpar kontrollerar vi även köldbärarvätskan för att se att det är rätt koncentration och mängd på vätskan, att det är rätt inställt frysskydd samt att vi tittar efter läckage.

Värmeväxlare

I undercentraler med fjärrvärme ingår en kontroll av värmeväxlaren för att se hur effektiv värmeöverföringen är. Detta är en viktig kontroll för att spara energi!

Temperaturgivare

För att spara energi är det viktigt att kontrollera temperaturgivarna i ett värmesystem och dess inställningar i styr- och reglerutrustningen. Är det någon givare som är sönder eller inte är rätt inkopplad så ökar energiförbrukningen.

Teknisk dokumentation

Vi kontrollerar även att ni har teknisk dokumentation. Genom att ha dokumentation underlättar det för framtida service- och reparationsbesök.

Visste du att...

  • Genom att installera tryckstyrda cirkulationspumpar och ställa in dem med sommarstopp kan man spara upptill 85 %.

  • Att byta gamla radiatortermostater är en lönsam affär och kan ge en energibesparing upptill 30 %.

  • Att ha drift- och skötselanvisningar underlättar för den som sköta om er anläggning och att en felsökning och service blir mer effektiv.

Källa: Energimyndigheten

Så här fungerar tjänsten

1

Du kontaktar oss för en offert och vi bokar en tid.

2

Statuskontrollen av ert värmesystem genomförs.

3

Vi skriver en utförlig rapport med åtgärdsförslag.

4

Nästa steg är en digital genomgång av rapporten.

5

Åtgärdsförslagen åtgärdas av de företag ni väljer.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.