Statuskontroll värmesystem

Vet du hur det ser ut i era värmesystem?

Vår statuskontroll av värmesystem är en tjänst till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som innebär att vi går igenom undercentraler med fastighetsvärmepumpar eller fjärrvärme för att ni ska ha driftsäkra och energieffektiva värmesystem.

Har ni bytt värmeväxlare och övriga komponenter i er undercentral kan ni även använda denna tjänst som en slutbesiktning av utfört arbete.

I en statuskontroll värmesystem ingår bland annat dessa kontroller:

  • Har ni problem med något i värmesystemet ingår det en felsökning och vi lämnar alltid med en rapport med åtgärdsförslag.
  • I vår genomgång av ett värmesystem ger vi konkreta förslag på hur ni kan spara energi. Bland annat ger vi förslag på optimering av inställningar i styr- och reglerutrustningen. Du vet väl att genom att sänka temperaturen en grad minskar er årsförbrukning med upptill 5 %?
  • Vi kontrollerar pumpar och ventiler. Det ingår motionering och smörjning av komponenter för att de ska fungera optimalt. Kom ihåg att vissa pumpar är beställningsvara!
  • För att ni ska ha ett säkert och effektivt värmesystem är det viktigt att kontrollera tryck och temperaturer för att se att värmesystemet arbetar som det ska. En viktig kontroll vi gör att kontrollera att det är rätt temperatur på varmvattnet för att undvika legionella.
  • I en undercentral med fastighetsvärmepump kontrollerar vi köldbärarvätskan för att se att det är rätt koncentration och mängd på vätskan, att det är rätt inställt frysskydd samt att vi tittar efter läckage.
  • I en undercentral med fjärrvärme ingår en flödesmätning av värmeväxlaren för att se hur effektiv värmeöverföringen är.
  • För att spara energi är det viktigt att kontrollera temperaturgivarna i ett värmesystem och dess inställningar i styr- och reglerutrustningen. Är det någon givare som är sönder eller inte är rätt inkopplad så ökar energiförbrukningen.
  • Vi kontrollerar även att ni har teknisk dokumentation. Genom att ha dokumentation underlättar det för framtida service- och reparationsbesök.

Offertförfrågan