Statuskontroll värmesystem

Vet du hur det ser ut i era värmesystem?

Vår statuskontroll av värmesystem är en tjänst till dig som är fastighetsägare och till er som bor i en bostadsrättsförening. Denna tjänst  innebär att vi går igenom era undercentraler med fastighetsvärmepump eller fjärrvärme så att ni har säkra och effektiva värmesystem.

Har ni bytt värmeväxlare och övriga komponenter i er undercentral kan ni även använda denna tjänst som en slutbesiktning av utfört arbete.

I en statuskontroll värmesystem ingår bland annat dessa kontroller:

  • Har ni problem med något i värmesystemet ingår det en felsökning och vi lämnar alltid med en rapport med åtgärdsförslag. Har ni ett företag som gör era reparationer hjälper vi till med teknisk support gällande åtgärdsförslagen. Vet ni inte var ni ska vända er hjälper vi er att hitta ett företag som hjälper er med eventuell reparation eller byte av komponenter.
  • I vår genomgång av ett värmesystem ger vi konkreta förslag på hur ni kan spara energi. Bland annat ger vi förslag på optimering av grundläggande inställningar i styr- och reglerutrustningen. Du vet väl att genom att sänka temperaturen en grad minskar er årsförbrukning med upptill 5 %?
  • Vi kontrollerar pumpar och ventiler. Det ingår motionering och smörjning av komponenter för att de ska fungera optimalt. När det gäller cirkulationspumpar är det speciellt viktigt att vara ett steg före på grund av att vissa pumpar är beställningsvara!
  • För att ni ska ha ett säkert och effektivt värmesystem är det viktigt att kontrollera tryck och temperaturer för att se att värmesystemet arbetar som det ska. En viktig kontroll vi gör att kontrollera att det är rätt temperatur på varmvattnet för att undvika legionella!
  • På fastighetsvärmepumpar utför vi läckagekontroll av köldmedium enligt F-gasförordningen. Har du en värmepump med 5 ton CO2e eller mer så ska värmepumpen ha en periodisk läckagekontroll. För en hermetiskt sluten värmepump är det 10 ton CO2e som gäller. Är det 14 ton eller mer CO2e ska en årsrapport skickas in till kommunen senast 31/3 varje år!
  • På fastighetsvärmepumpar kontrollerar vi även köldbärarvätskan för att se att det är rätt koncentration och mängd på vätskan, att det är rätt inställt frysskydd samt att vi tittar efter läckage.
  • I undercentraler med fjärrvärme ingår en kontroll av värmeväxlaren för att se hur effektiv värmeöverföringen är. Detta är en viktig kontroll för att spara energi!
  • För att spara energi är det viktigt att kontrollera temperaturgivarna i ett värmesystem och dess inställningar i styr- och reglerutrustningen. Är det någon givare som är sönder eller inte är rätt inkopplad så ökar energiförbrukningen.
  • Vi kontrollerar även att ni har teknisk dokumentation. Genom att ha dokumentation underlättar det för framtida service- och reparationsbesök.

Offertförfrågan