Temperaturer värmesystem

Styr- och reglerutrustningar kan innehålla väldigt många inställningar och funktioner. Frågan är om det verkligen behövs så avancerade utrustningar för alla fastigheter? Javisst för stora fastigheter men för mindre fastigheter kan det räcka med en enklare styr- och regler så att de som sköta fastigheten kan kontrollera inställningarna med jämna mellanrum.

Här kommer några inställningar som är bra att hålla koll på. Har du koll på detta så kommer du långt!

Maxtemperatur
Genom att ställa in denna temperatur så förhindras övertemperatur i radiatorkretsen. Det kluriga med maxtemperatur är att även om man brassar på så kan det vara andra faktorer som gör att det inte går ut tillräckligt med värme. Vill man spara energi så är denna parameter viktig att hålla koll på.

Mintemperatur
Denna temperatur är viktig att ställa in för att värmesystemet inte ska frysa. Om man t.ex. ställer in mintemperatur på 20 grader så går det alltid ut minimum 20 grader till radiatorkretsen förutom vid sommarstopp.

Värmekurva
En värmekurva innebär att det skickas en viss temperatur vid en viss utomhustemperatur. T.ex. så har en värmepump fabriksinställningar när den levereras och därför är det viktigt att ställa in värmekurvan för den aktuella fastigheten.

Sommarstopp
Detta innebär att temperaturen för stopp av värmeproduktion ställs in på cirka 18 grader och då går det inte ut någon värme till radiatorkretsen. Det som då är viktigt är att cirkulationspumpen är inställd på motionskörning en gång per dygn så att den inte fastnar.

Varmvattentemperatur
I stillastående vatten ska vattentemperaturen vara minst 60 grader och för VVC ska det vara minst 50 grader för att undvika legionella. Denna kontroll är mycket viktig att ha med när ett värmesystem ronderas!


Våra tjänster