Vad händer vid ett kompressorhaveri?

Vad händer vid ett kompressorhaveri?

En kompressor är den del i värmepumpen som skapar värme och för att den ska fungera behövs rätt temperatur på både värmebärare och köldbärare. Om en kompressor inte kan göra sig av med värmen leder det till att oljan i kompressorn börjar att krackelera.

När oljan krackelerar leder det till att oljan inte smörjer de lager som finns i kompressorn. Det kan även bli sotpartiklar i oljan som innehåller syror som kan fräta på elektriska lindningar i kompressorns elmotor. Då kan det bli ett mekaniskt haveri som innebär att kompressorn måste bytas eller så kan det bli en elektrisk kortslutning en så kallad burnout.

Har kompressorn gjort en burnout ska det tas ett oljeprov innan man byter kompressorn för att se att om det är syror i oljan. Är det syror i oljan måste oljan bytas och ett burnoutfilter monteras. Efter kompressorbyte låter man det gå x antal dagar för att sedan göra ett nytt oljeprov. Är det fortfarande syror i oljan gör man ett nytt oljebyte. I många fall är det bättre att byta hela värmepumpen.

För att förhindra ett kompressorhaveri ska du se till värmepumpen kan göra sig av med värmen. Det du kan göra är:

  • Ha rätt inställda temperaturvärden – med andra ord så ska du inte låta värmepumpen gå för hårt.
  • Genom att ha ett rent värmesystem så hjälper det värmepumpen att göra sig av med värmen.
  • Det är viktigt att hålla kolla på cirkulationspumpen så att den är rätt inställd och att den inte har några skrapljud.
  • Genom att hålla koll på faserna i kompressorn är du ett steg före. Det ska vara max 10 % mellan faserna i kompressorn!

Våra tjänster