Vad innebär ett förebyggande underhåll av ett värmesystem?

Har du koll på dina ventiler?

Om du har ett vattenburet värmesystem behövs det ett förebyggande underhåll med jämna mellanrum. Det spelar ingen roll om du har en villa eller en stor fastighet för man har samma komponenter – det är bara storleken och antal komponenter som skiljer sig åt. Här kommer en checklista på olika saker som bör kontrolleras minst en gång per år i ett vattenburet värmesystem:

Värmekälla – den vanligaste värmekällan idag är fjärrvärme eller värmepump. Vill du skydda din investeringen rekommenderar vi att du monterar en AquaHeatClean och ett magnetitfilter. Detta filter ska du göra rent minst en gång per kvartal för att undvika problem.

Cirkulationspump – denna komponent fungerar som hjärtat i värmesystemet genom att pumpa ut varmt vatten till alla radiatorer. Lyssna efter skrapljud och känn på pumphuset så att det inte är varmare än värmerören.

Expansionskärl – tar upp expansionen som blir av vattnet i ett värmesystem och att det är rätt tryck. Titta på tryckklockan bredvid expansionskärlet – om du har en villa ska  trycket vara 0,5 – 0,8 Bar. Om inte fyll på med vatten. OBS! Måste du upprepa detta titta efter läckage i rörsystemet.

Säkerhetsventiler – om det blir hastig tryckhöjning i värme- och varmvattensystemet så släpper ventilen ut övertrycket. Detta är en mycket viktig funktion för att människor eller komponenter i systemet inte ska komma till skada. Vrid eller öppna ventilen minst en gång / år så att du ser att det kommer vatten. Obs! Det kan komma mycket vatten vid denna kontroll så om man är osäker kontakta en servicefirma.

Temperaturgivare – ger signalvärden till reglerautomatiken. Är någon givare trasig så ger den fel värde och kan öka energiförbrukningen. Den kontrollen du kan göra själv är att kolla att givarna sitter fast ordentligt och att det inte finns några kabelbrott.


Våra tjänster