Varför har flödet minskat med 25 % på två år?

Flödesmätning av värmeväxlare

Ännu en flödesmätning av en fjärrvärmeväxlare är utförd hos en fastighetsägare. Denna fastighet blev rotad för två år sen och det dimensionerade flödet för värmeväxlaren är 16 000 L/h. Men vid flödesmätningen visades det bara ett flöde på 12 000 L/h. Detta minskade flöde beror på att det med åren bildas smuts och avlagringar, så kallad magnetit, i ett vattenburet värmesystem och denna magnetit sätter igen värmeväxlaren, pumpar och ventiler. Som tur är går detta att åtgärda på enkelt sätt!

När det gäller energiförbrukningen skulle det vara enkelt att säga att förbrukningen ökar med 25 % men riktigt så enkelt är det inte. Det är svårt att säga exakt hur mycket detta minskade flöde innebär rent ekonomiskt. Förbrukningen beror ju också på t.ex. vilken isolering, fönster och vilken typ av verksamhet man har i fastigheten. Men helt klart påverkar detta driftkostnaden och driftsäkerheten!

Vet du hur det ser ut era värmesystem?


Våra tjänster