Varför ska man ha rena värmesystem?

Vi har en teknisk lösning för kontinuerlig rengöring av vattenburna värmesystem. Resultatet av denna rengöring innebär bland annat att man kan sänka värmekurvorna och en tumregel är att om man sänker framledningstemperaturen med tre grader ger det en sänkning med en grad av inomhustemperaturen. En grads sänkning av det sistnämnda ger en minskad förbrukning på cirka fem procent på årsbasis. En ren värmeväxlare innebär även att man kan sänka hastigheten på cirkulationspumparna och då får man en bättre avkylning ute i systemet. 

Den kontinuerliga rengöringen innebär också att en ren värmeväxlare får en längre livslängd och att man behöver inte byta växlarna med det tidsintervallet som är nu. Enligt Alfa Laval finns det ingen bortre tidsgräns för en värmeväxlare om den hålls ren. Vi har en bostadsrättsförening som har våra produkter installerade och som nu har en felfri och ren växlare. Deras fjärrvärmeleverantör vill nu byta växlaren för att de har ett bestämt intervall när de ska bytas.

Under hösten har vi gjort kontrollmätningar på installationer med våra produkter. Här kommer några exempel på mätningar som är gjorda på anläggningar med fjärrvärme och som visar att värmeväxlarna nu är rena med en optimal värmeöverföring.

Fastighet 1 radiatorkrets

AquaHeatClean (L) + filterball med magnet

2018-09-21

Ny växlare

2022-11-18

Primär retur: 36,7 °C

Sekundär retur: 36,7 °C

Delta-T: 0 °C

Fastighet 2 radiatorkrets

AquaHeatClean (L) + magnetitfilter Dirtmag

2020-05-26

Primär retur: 28,1 °C

Sekundär retur: 27,0 °C

Delta-T: 1,1 °C

2022-11-18

Primär retur: 35,5 °C

Sekundär retur: 35,5 °C

Delta-T: 0 °C

Fastighet 2 ventilation

AquaHeatClean (M) + filterball med magnet

2020-05-26

Primär retur: 29,3 °C

Sekundär retur: 26,0 °C

Delta-T: 3,3 °C

2022-11-18

Primär retur: 35,4 °C

Sekundär retur: 35,4 °C

Delta-T: 0 °C

Fastighet 3 radiatorkrets

AquaHeatClean (L) + magnetitfilter Dirtmag

2019-09-18

Ny växlare

2022-11-29

Primär retur: 32,7 °C

Sekundär retur: 32,7 °C

Delta-T: 0 °C

Fastighet 4 radiatorkrets

AquaHeatClean (L) + magnetitfilter Dirtmag

2022-01-20

Primär retur: 48,0 °C

Sekundär retur: 42,0 °C

Delta-T: 6,0 °C

2022-12-06

Primär retur: 41,3 °C

Sekundär retur: 40,4 °C

Delta-T: 0,9 °C

Kontakta oss så berättar vi hur det fungerar!

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss