Vattenreningsprojekt i Örebro

Vattenreningsprojekt i Örebro

Då är det bestämt att vi är med vår produkt AquaHeatClean i vattenreningsprojektet som Örebroporten ska utföra under två årstid. Bakgrunden till detta projekt är att Örebroporten har högt ställda klimatkrav och de har ställt sig frågan vilket som är det bästa sättet att säkerställa en fullgod funktion i deras vatttenburna värmesystem. Detta projekt är ett samarbete med Region Örebro län och rapporten kommer att sammanställas av WSP. När rapporten är färdig kommer den att finnas tillgänglig för fastighetsägare, entreprenörer och konsulter.

Projektet kommer att utföras på sex fastigheter med likartad ålder och storlek samt systemuppbyggnad inom samma geografiska plats. De mätningar som kommer att utföras är bland annat verkningsgrad för värmeväxlare, temperaturfall ute i värmesystemet och energianvändning. Samtliga mätningar kommer utföras var fjärde månad.

Spännande eller hur?


Våra tjänster