Vet du hur det ser ut i era värmesystem?

Vet du hur det ser ut i era värmesystem?

Nu har vi varit hos en fastighetsägare och gjort en statuskontroll på en stor fastighetsvärmepump. Det var flera saker som behövdes åtgärdas för att värmesystemet skulle vara driftsäkert och energieffektivt. Här kommer några punkter:

  • Sommargränsen för värmeproduktion var inställd på 24°C och den ändrades till 17°C för att spara energi.
  • Koncentrationen på köldbärarvätskan var bara 22 % / -13,5°C frysskydd. Den bör vara på 30 % för att minska risken för fryshaveri i växlaren för köldbäraren.
  • Det var skrapljud på cirkulationspumpen för både värmesystemet och köldbärare. Tänk på att dessa kan beställningsvara!
  • Det var mer än 10 % mellan faserna på kompressorn. Här gäller det att hålla koll på dessa värden så att de inte stiger för då ökar risken för ett elektriskt kompressorhaveri så kallad burnout. Har kompressorn inte gjort en burnout räcker det med att byta kompressorn annars måste man byta hela värmepumpen. Orsaken till att detta problem kan vara hög hetgastemperatur, dålig cirkulationspump, igensmutsad värmeväxlare.

Det här var några punkter på rapporten som fastighetsägaren fick och som innebar att de kunde åtgärda dessa saker innan ett haveri uppstod. Vet du hur det ser ut i era värmesystem?


Våra tjänster