Vet du om du är en operatör?

Vi får en del samtal från fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har värmepumpar men som inte vet om att de är en så kallad operatör. Att vara operatör i egenskap av ägare av en värmepump innebär är att man enligt lag måste följa F-gasförordningen.

  • Läckage av köldmedium påverkar växthuseffekten.
  • Läckage av köldmedium påverkar funktionen på värmepumpen.
  • Läckage av köldmedium påverkar livslängden på värmepumpen.

Så har du värmepumpar med 5 ton CO2e eller mer så ska värmepumparna ha en periodisk läckagekontroll. För hermetiskt slutna system är det 10 ton CO2e som gäller. Är det 14 ton eller mer CO2e ska en årsrapport skickas in till kommunen senast 31/3 varje år.

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med era värmepumpar!


Våra tjänster