Vet du vad det är för regler som gäller?

Vet du vad det är för regler som gäller?

Ozonlagret finns i jordens stratosfär och har som uppgift att skydda oss från skadlig UV-strålning från solen. Ett minskat ozonlager medför att skadlig UV-strålning kan nå jordytan och för oss människor kan detta innebära en ökad risk för hudcancer, skador på ögon och påverkan på immunsystemet. En förändrad strålning kan också påverka ekosystemen.

På 50-talet började brittiska forskare mäta ozonlagret vid Antarktisk och under mitten av 80-talet upptäckte de att att ozonhålet över Antarktis var större än någonsin. Orsaken till att ozonlagret hade tunnats ut var användningen av farliga köldmedier som användes i bland annat värmepumpar, kylskåp och sprayburkar. I och med Montrealprotokollet som kom 1987, som trädde i kraft 1989, började man att fasa ut produkter som var skadliga för ozonlagret. Enligt forskare vid Leeds-universitetet har nu ozonhålet börjat återhämta sig ovanför Antarktis och det visar att Montrealprotokollet har haft stor betydelse.

De värmepumpar och kylaggregat som idag innehåller köldmedium har man ersatt de köldmedier som skadar ozonlagret till syntetiska köldmedier. Dessa har inte samma påverkan på ozonlagret men de har istället den egenskapen att de påverkar växthuseffekten. Därför forskar man fortfarande i andra medier som kan användas för att få så liten påverkan på miljön som möjligt.

Därför är det viktigt att känna till vilka regler det är som gäller om man har värmepumpar och kylaggregat i sin verksamhet – www.alltomfgas.se!


Våra tjänster