Vet du vad du ska göra när åskan går?

Värmepumpar och åska

Vi har under flera år hjälpt försäkringsbolag att besikta skador på värmepumpar och ett vanligt fel är kretskortet i värmepumpen eller tankenheten. Detta beror i de flesta fall på blixtnedslag och spikar på nätet. En modern värmepump har idag ganska avancerad elektronik och är därför känslig för åska. Så det kan bli en dyr affär om man har otur för en vanlig självrisk hos ett försäkringsbolag är idag mellan 1 500:- – 5 000:- plus åldersavdrag. För att skydda din värmepump mot blixtnedslag kan du göra följande:

  1. När åskan går stäng av din värmepump elektriskt. Kontakta din installatör om du är osäker om du ska stänga av den på värmepumpen eller på arbetsbrytaren.
  2. För att vara extra säker stäng även av huvudströmbrytaren på elcentralen för att skydda både värmepumpen och övrig elektronik i huset.
  3. Är din värmepump uppkopplad till Internet på det fasta nätet – koppla då ut sladden till Internet.
  4. En förebyggande åtgärd som man kan göra är att installera ett åskskydd. Detta monteras av en elektriker på inkommande el i huset.

Våra tjänster