Vill du också förändra världen?

vatten

Vi vill förändra genom att hjälpa våra kunder att få driftsäkra och energieffektiva värmesystem. Hur vill du förändra? Det kanske inte går att vänta på de stora besluten. Var och en behöver kanske göra aktiva val varje dag och välja bort det som inte är bra för miljön. Allt ifrån vilken nappflaska vi ska köpa till våra barn till vad vi kan göra för att minska vår energianvändning. Här är några saker som vi väljer att göra i vår vardag för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

  • Sopsortering och kompostering
  • Solceller och värmepump
  • Närodlat och ekologiskt

Har du några andra tips vad man kan göra varje dag?


Våra tjänster