Vill du veta hur det fungerar?

Det finns idag flera sätt att göra rent ett vattenburet värmesystem från magnetit och som du kanske vet är det viktigt så att komponenterna i systemet håller längre. Vi använder oss av vår miljövänliga produkt AquaHeatClean och det är den produkten som nu ska vara med i forskningsprojektet som Örebroporten drar igång nu i början på maj.

Vi får många frågor hur AquaHeatClean fungerar och svaret på det är att det är en elektrisk produkt som rengör vattenburna värmesystem och den går även att montera på köldbärarsystem som innehåller vatten, glykol och bioetanol. Det unika med AquaHeatClean är att den har en inställning i elektroniken som känner av vattnets sammansättning.

När AquaHeatClean är monterad på ett rörsystem avger den en frekvens som gör att mineralerna i vattnet flockar sig runt de olika metalljonerna som finns i vattnet och det är denna aktivitet som gör att smutsen inte fastnar i systemet.

I samband med denna process frigörs även lite kolsyra som åstadkommer en svag erosion som gör att magnetiten lossnar i värmeväxlare, pumpar, rör och ventiler. Kolsyra är en mycket svag syra som inte kan koncentreras och påverkar därför inte metallen i systemet.

Under denna kontinuerliga rengöringsprocess av ett vattenburet värmesystem så monteras även ett magnetitfilter för att fånga upp den smuts som frigörs.


Våra tjänster