Vill du veta hur vi tänker?

När vi gör statuskontroller på fastighetsvärmepumpar eller undercentraler med fjärrvärme så uppstår en situation där många gynnas och hjulen rullar. Så här tänker vi.

Vi utgår alltid ifrån den befintliga utrustningen som finns i en undercentral och lämnar åtgärdsförslag utifrån den. Dessa åtgärdsförslag kan handla om allt ifrån att byta cirkulationspumpar och säkerhetsventiler till hur du kan spara energi.

  • Detta tankesätt innebär först och främst att du får säkra och effektiva värmesystem.
  • Vi och våra samarbetspartners får arbete och på så vis kan vi behålla våra anställda.
  • Våra leverantörer kan sälja sina produkter och fortsätta sin verksamhet.

Sist men inte minst gör vi ett miljöarbete och sparar på våra gemensamma resurser. Vi gillar verkligen det här tankesättet. Vad tycker du?

Kontakta oss så hjälper vi dig att få säkra och effektiva värmesystem!


Våra tjänster