Vill du veta vad Alfa Laval säger?

Nu har vi varit på möte med Andreas Larsson på Alfa Laval för att diskutera hur man på bästa sätt mäter en värmeväxlares kondition. Vi hade också en diskussion hur man bästa sätt sköter om sin anläggning och får den mer energieffektiv. Här kommer några av de saker som vi diskuterade

– Vilket är det bästa sättet att mäta en värmeväxlares kondition?

Det är att mäta tryckfall och differenstemperatur på inlopp och utlopp och jämföra det med den ursprungliga dimensioneringen. Konditionen är extra känslig när det är lödda växlare eftersom de inte kan demonteras. Ett annat sätt är att mäta med ultraljud och jämföra med det dimensionerade flödet.

– Om en växlare är överdimensionerad – var i växlaren lägger sig magnetiten om flödet inte är rätt i förhållande till växlarens storlek?

Enkelt förklarat så samlas smutsen där det är minst motstånd med andra ord där det är minst turbulens och självrengöring. Magnetit är ett tveeggat blad för det ger en isolerande effekt på plattorna men ger inte ett lika kraftigt tryckfall som rost och kalk. Vid reducerat flöde så sjunker den självrengörande kraften och tillväxten ökar och därför är det en nackdel med frekvensstyrda pumpar och auto-adapt.

– Magnetiten i ett värmesystem är som ett klister som fastnar på värmeväxlarens väggar. Hur påverkar det värmeöverföringen?

Magnetit isolerar och försämrar värmeöverföringen med påföljden att energiförbrukningen ökar. Därför är det viktigt att skydda systemen med magnetitfilter för fullflöde samt med någon form av kontinuerlig rengöring.

– Hur lång livslängd anser du att en värmeväxlare ska ha?

Finns egentligen ingen övre livslängd. Vi har flertalet P22-enheter från 1954 som fortfarande är i drift. Packningarna har en begränsad livslängd som varierar beroende på material och temperatur. Vid ultimata driftförhållanden och underhåll så kan plattorna leva för evigt…

Vill du också ha driftsäkra och energieffektiva värmesystem?

Kontakta oss så hjälper vi dig!


Våra tjänster