Visste du att du kan spara upptill 30 %?

Visste du att radiatortermostater har en livslängd på cirka 10 år?

En radiatortermostat har som uppgift att stänga vattenflödet i radiatorn när temperaturen i rummet är uppnådd. Ett termostat har en livslängd på cirka 10 år och genom att byta dem kan det ge en energibesparing upptill 30 % enligt Energimyndigheten.

En enkel kontroll du kan göra för att se om termostatet fungerar är att vrida på det. Om det går trögt att vrida på den så är känselkroppen i termostatet troligtvis hel. Men det kan även vara så att radiatorventilen har fastnat och därför stänger inte radiatorn av sig.

När du kontrollerar dina radiatortermostater lyssna även efter bubblande ljud. Om du hör bubblande ljud så behöver du lufta för att det ska bli jämn värme över hela radiatorn.


Våra tjänster