Värmepumpar och köldmedium

Koldioxidekvivalenter är ett sätt att ange hur stor växthuseffekten är vid utsläpp av en gas i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid. Man jämför enskilda gasers bidrag till växthuseffekten genom att uttrycka växthusgasutsläpp i CO2e. Här kommer några tips och råd vad det innebär i praktiken.

F-gasförordningen
I praktiken innebär det att från första januari 2017 ska alla värmepumpar som har fem ton CO2e eller mer CO2e ha periodisk läckagekontroll av köldmedium enligt F-gasförordningen. Är det 14 ton eller mer CO2e så ska även en årsrapport skickas in till kommunen senast 31/3 varje år. Här kontrollerar du hur mycket CO2e en värmepump innehåller och hur ofta värmepumpen ska kontrolleras, Anläggningskollen.

Fyllnadsmängd köldmedium
Vid val av en fastighetsvärmepump så är ett råd att titta på hur mycket CO2e värmepumpen har. Väljer man en värmepump som har en fyllnadsmängd av köldmedium med mindre än 5 ton CO2e så behöver man inte göra den årliga läckagekontrollen enligt F-gasförordningen.

Dela upp effekten
Ett annat tips är om du behöver en hög effekt så kan man dela upp effekten på fler värmepumpar. Kommer man då över 14 ton CO2e så räknas inte värmepumpar samman om var och en är under 5 CO2e.

Stega upp effekten
Genom att dela upp effekten på flera on-off värmepumpar innebär också att man kan stega upp effekten och då blir funktionen till en viss del som en varvtalsstyrd värmepump.

Eventuellt driftstopp
En annan fördel med att dela upp effekten på flera aggregat är att vid ett eventuellt driftstopp på en av värmepumparna fungerar fortfarande driften av värme och varmvatten.

Se alla inlägg

Prenumerera på vår blogg!

Här kan du läsa om hur vi löser problem i vattenburna värmesystem med värmepump eller fjärrvärme. Du får även tips på hur du ska sköta ett värmesystem så att det är säkert och effektivt.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller ring oss på 0227-138 00.

Kontakta oss